Satın Al

Editörden

MAKALELER / ARTICLES
COVID-19 Sonrası Yerleşik İktisadi Anlayışın Değişimine İlişkin Beklentilere Eleştirel Bir Yaklaşım
A Critical Approach to the Expectations on the Change of the Conventional Economic Understanding after the COVID-19 Outbreak
Mehmet Levent Yılmaz

Türk Muhafazakârının Devrimci Pratikle İmtihanı: İmparatorluktan Demokratik İmparatorluğa
The Trial of the Turkish Conservative with Revolutionary Practice: From Empire to Democratic Empire
Bengül Güngörmez Akosman

The Interdependence of Bitcoin and Financial Markets: A Copula-Garch Approach
Finansal Piyasalar ve Bitcoin Bağımlılığı: Copula-Garch Yaklaşımı
Mustafa Salim Erek & Binali Selman Eren

Farklılaşan Ötekiler: Kürtlere ve Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Ekşi Sözlük’te Yer Alan Temsillerin Karşılaştırılması
Differentiated Others: Comparison of Representations of Kurdish People and Syrian Immigrants in Ekşi Sözlük
Berfin Çakın

Türkiye Siyasî ve Toplumsal Hayatında Başörtüsünün Değişen Anlamları
The Varying Meanings of Headscarf in Turkish Political and Social Life
Sema Akboğa

Klasik Dönem Osmanlı’da Dinin İktidar ve Halk Arasındaki Meşruiyeti
Legitimacy of Religion Between Government and People in the Classical Ottoman Period
Yunus Koç

Totaliterizm ve Dezenformasyon
Totalitarianism and Disinformation
Atilla Yayla

ÇEVİRİ / TRANSLATION
Hukukun Üstünlüğü mü, Merkez Bankalarının Üstünlüğü mü?
The Rule of Law or the Rule of Central Bankers?
Lawrence H. White

Bireysel Özgürlük ve “Beşeri Bilimler”
Individual Liberty and “The Humanities”
George B. de Huszar

Sosyalizmin Akılsızlığına Dair En İyi Kitaplar
Best Books on the Folly of Socialism
Williamson M. Evers

Diğer Linkler