Yayınevi Yönetim Kurulu kararına göre 1 Ekim 2023 itibarıyla Editör Kurulu tarafından yapılacak uygunluk incelemesi sonucunda hakem değerlendirmesine karar verilen yazılar için Editörlük İşlem Ücreti olarak 1000 TL + KDV talep edilmektedir.
Editör kurulunun olumlu kararına dair yazara e-posta ile bildirim yapıldıktan sonra yazar yayınevinin hesabına editoryal işlem ücretini yatırır.Ücretin yatırılmasından itibaren başlatılan süreçte yazılar öncelikli olarak iki hakeme gönderilir. Hakem raporlarından birinin olumlu diğerinin olumsuz olması durumunda üçüncü hakemden görüş istenir. Yazıların hakemler tarafından reddedilmesi durumunda ücret iadesi yapılmaz.

Editoryal İşlem Ücreti: 1,200.00 TRY

Diğer Linkler