Liberte Yayıncılık A.Ş. adına

Hatice Özlem Yılmaz

Editör

Prof. Dr. Alim Yılmaz

Yardımcı Editör

Abdulkadir Pekel

Yazı İşleri Müdürü

Büşra Sönmez

Yayın Kurulu

Adnan Küçük – Yrd. Doç. Dr. | Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Kırıkkale

Ahmet Uzun – Prof. Dr. | Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Antalya

Ahmet Kemal Bayram – Prof. Dr. | Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İstanbul

Ahmet Nuri Yurdusev – Prof. Dr. | Orta Doğu Teknik Üniversitesi,Uluslararası İlişkiler Bölümü, Ankara

Atilla Yayla – Prof. Dr. | İstanbul Medipol Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İstanbul

Bahadır Akın – Prof. Dr. | Necmettin Erbakan Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Konya

Bekir Berat Özipek – Prof. Dr. | İstanbul Medipol Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İstanbul

Cemal Fedayi – Prof. Dr. | Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kırıkkale

Cennet Uslu – Doç. Dr. | Ankara Hacı Bayram Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ankara

Fuat Oğuz – Prof. Dr. | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara

Hakan Şahin – Dr. | İstanbul Medipol Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi , İstanbul

Haluk Alkan -Prof. Dr.|  İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İstanbul

Hamza Al -Prof. Dr. | Sakarya Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Sakarya

Hasan Yücel Başdemir – Prof. Dr.| Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Ankara

Hayrettin Özler – Doç. Dr. | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kütahya

Hüseyin Bal – Doç. Dr. | Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Trabzon

Levent Korkut – Dr. Öğr. Üyesi | İstanbul Medipol Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, İstanbul

Mehmet Turhan – Prof. Dr. | Çankaya Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Ankara

Metin Toprak – Prof. Dr. | İstanbul Üniversitesi, İktisat Bölümü, İstanbul

Murat Yılmaz – Dr. | Siyaset Bilimi Uzmanı, Ankara

Ömer Çaha – Prof. Dr. | Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İstanbul

Özlem Çağlar Yılmaz – Liberal Düşünce Topluluğu Genel Koordinatörü, Ankara

Tanel Demirel – Prof. Dr. | Çankaya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ankara

Yasemin Abayhan – Dr. Öğr. Üyesi | Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Ankara

Uluslararası Danışma Kurulu

Angelo Maria Petroni, Prof. Dr.| Roma Sapienza Üniversitesi, İtalya

Chandran Kukathas – Prof. Dr. | Londra Ekonomi ve Siyaset Bilimi Okulu, İngiltere

Hardy Bouillon – Prof. Dr. | Trier Üniversitesi Felsefe Bölümü, Almanya

Imad-Ad-Dean Ahmad – Dr. | Hürriyet Minaresi Enstitüsü, ABD

Pascal Salin – Prof. Dr. | Paris-Dauphine Üniversitesi, Fransa

Richard Epstein – Prof. Dr. | Chicago Üniversitesi, ABD

Suri Ratnapala – Prof. Dr. | Avustralya

Victoria Curzon-Price – Prof. Dr. | Geneva Üniversitesi, İsviçre

Stephen Davies – Prof. Dr. | Ekonomik İşler Enstitüsü, İngiltere

Pierre Garello – Prof. Dr. | Aix-Marseille Üniversitesi, Fransa

Deirdre McCloskey – Prof. Dr. | Illinois Üniversitesi, ABD

Jason Brennan – Prof. Dr. | Georgetown Üniversitesi, ABD

Diğer Linkler