Yazar: Doktora Öğrencisi | Medeniyet Üniversitesi
Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 27, Sayı:107, Yaz 2022, ss. 167-190.

Öz
Youtube, artan içerik üretimi ile farklı alanlara ilgisi olan birçok genç için önemli bir kaynak durumundadır. Youtube’un kısa ve kolay bir şekilde içerikleri çok sayıda kişiye ulaştırması ve platformun içerik üreticilerini maddi olarak desteklemeye başlaması
ise birçok genci Youtube içerik üreticisi olmaya teşvik etmektedir. Youtuberlığın bir meslek haline gelmesi ile birçok Youtuber gündelik hayatın bir parçası olarak gençlerin yaşamlarına dahil olmaya başlamıştır. Artan internet ve sosyal medya kullanımı ile de paralel şekilde gençlerin Youtuberlarla kurduğu bağlar ve onlardan etkilenme düzeyleri giderek artmaktadır. Bu durum gençler için sosyal hayatlarını ve ruh hallerini etkileyecek sorunların doğmasına sebep olan sosyal medya bağımlılığının
gelişmesi riski taşımaktadır. Makale, gençlerin Youtube kullanımına, Youtuberlardan neden ve nasıl etkilendiğine değindikten sonra sosyal medya bağımlılığına ve gençlere etki eden Youtube içeriklerine dair veriler sunmaktadır. Çalışma literatür taraması, anket çalışması ve Linguistic Inquiry and World Count (LIWC) programı ile içerik analizi olmak üzere
metodolojik veri üçlemesi modeli ile hazırlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Youtube, Youtuber, Gençlik, LIWC, Sosyal Medya Bağımlılığı.

Negative Effect of Youtube Use on Youth: Social Media Addiction
Abstract
Youtube is an important resource for many young people who have an interest in different fields with increased content production. YouTube’s content reaches a large number of people in a short and easy way and it’s financial support for content
producers encourage the young to be Youtuber. In parallel with the increasing use of internet and social media, the relationships established by young people with Youtubers and their level of influence from them are increasing. This situation
carries the risk of developing social media addiction, which causes problems that will affect their social lives and moods for young people. The article presents data on social media addiction and Youtube content that affects young people, after mentioning how young people use Youtube, why and how they are affected by Youtubers. The study was prepared with a methodological triangulation trilogy model, including literature review, questionnaire study and content analysis with the Linguistic Inquiry and World Count (LIWC) program.

Keywords: Youtuber, Youtube, Youth, LIWC, Social Media Addiction.

Tamamını Oku

Diğer Linkler