Yazar: Asst. Prof. Dr. | Avrasya University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Political Science and Public Administration
Liberal Düşünce, Year: 28, Issue: 109, Winter 2023, pp. 219-230.

Abstract
One of the questions in social science is about the relationship between theory and practice. It goes back to the ancient Greek philosophers whose world was strictly separated into polis and oikos. The actors of polis were engaged in the formation of a democratic society requiring active action in the sense of vita activa. According to Arendt, with the decline of the polis and the emergence of the new forms of the society, vita activa was initially set in opposition to vita contemplativa and then later devalued in favour of vita contemplativa. However, with Galilei and Kant, there has been a counter-movement, which no longer understood theory as isolating oneself from the world but as shaping social realities. Theory and practice are joined today by the concept of research. The relationship between theory and practice will be examined initially within a historical perspective offering the genesis. Then the features of some institutions are discussed in terms of their communications with theory and practice and redefined accordingly.

Keywords: Theory-Practice Relationship, Society, Science, Galileo Galilei, Immanuel Kant, Hannah Arendt.

Teori ve Pratik İlişkisinin Gelişimi
Öz
Sosyal bilimlerdeki sorulardan biri teori ve pratik arasındaki ilişkidir. Bu soru dünyaları polis ve oikos olarak ikiye ayrılmış antik Yunan filozoflarına kadar uzanır. Sadece polisin aktörleri vita activa anlamında aktif eylemi gerektiren demokratik toplumun oluşumuna katılıyorlardı. Arendt’e göre polis’in çöküşü ve orta çağla yeni bir toplum biçiminin ortaya çıkışıyla birlikte vita activa başlangıçta vita contemplativa’nın karşısına konmuş ve daha sonra vita contemplativa lehine değersizleştirilmiştir. Ancak Galilei ve Kant’la teoriyi dünyadan soyutlamak olarak değil sosyal gerçeklikleri şekillendirmek olarak anlayan bir karşı hareket de ortaya çıkmıştır. Bugün teori ve pratik araştırma kavramıyla birleştirilmiştir. Aşağıda teori-pratik ilişkisinin tarihsel gelişim sürecindeki oluşumu verildikten sonra, kimi kurumların özellikleri teori ve pratikle olan iletişimine bakılarak yeniden tanımlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Teori-Pratik İlişkisi, Toplum, Bilim, Galileo Galilei, Immanuel Kant, Hannah Arendt.

Tamamını Oku

Diğer Linkler