Yazar: Doç. Dr. | Türk Hava Kurumu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 27, Sayı:108, Güz 2022, ss.153-160.

Genel Değerlendirme
Prof. Dr. Mehmet Baha Karan, Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü öğretim üyesidir. Çok sayıda ulusal ve uluslararası dergide makalesi yayınlanmıştır. Springer kitap serilerinde editörlük yapmış; finansal yönetim, sermaye piyasaları yatırım analizi ve enerji piyasaları konusunda 25’ten fazla kitap-kitap bölümü yazmıştır. Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının 5. Baskısı 2018 yılında yayınlanmış olup, lisans ve lisansüstü düzeyde finans alanında Türkçe olarak yazılmış önemli bir başvuru kitabıdır.

Bu çalışmada kitabın bölümleri kısa olarak tanıtılacak ve her bölüm için eleştirel görüşler ve değerlendirmeler sunulacaktır. Kitabın ana teması bankacılık ve finans olmasına rağmen kitapta incelenen dönemlere ait siyasi, askeri ve sosyal gelişmeler neden-sonuç ilişkisi içerisinde bilimsel bir anlayışla tarihsel perspektif içinde verilmiştir.

Tamamını Oku

Diğer Linkler