Çeviren: Hüseyin Bal
Doç. Dr. | Karadeniz Teknik Üniversitesi İİBF

Essentially Contested Concepts
Aristoteles Derneği Toplantısı, 21, Bedford Meydanı, Londra, W.CA, \ 12 Mart 1956, 19:30

Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 26, Sayı:104, Güz 2021, ss.187-208.

Giriş

Genel ya da doğa bilimlerine ait bir kavramın herhangi bir kullanımına, daha güçlü ya da daha zayıf nedenlerle itiraz edilebilir. Ancak nedenlerinin gücü ne olursa olsun, söz konusu kavramın kullanım türüne göre genellikle o kavramı kullananalar ile onun özel kullanımına itiraz edenler arasında bir muvafakat olduğu varsayılır. Bu varsayım mevcut olmadığında, felsefi araştırma için geniş çapta kabul görmüş bir zemine sahibiz demektir. Bu nedenle, “bu resim yağlı boya ile boyanmıştır” ifadesine, tartışmacıların ilgili terimlerin doğru kullanımı konusunda hemfikir oldukları doğal varsayımı altında, onun suluboya ile boyandığı gerekçesiyle itiraz edilebilir. Ancak “bu resim bir sanat eseridir” şeklindeki bir ifade, “sanat eseri” teriminin uygun genel kullanımı –ve felsefi açıklama ihtiyacı- konusundaki açık bir anlaşmazlık nedeniyle, tartışmalı ifadedir.

Diğer Linkler