Yazar:  Dr. Öğretim Üyesi | Polis Akademisi, Güvenlik Bilimleri Enstitüsü
Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 25, Sayı: 97, Kış 2020, ss. 67-87.

Öz
Bu makale, öncelikle dünyada ve Ortadoğu’da liderlik örnekleri ve türleri üzerinde durarak uluslararası ilişkilerde liderliğin karar alma süreçlerine ne ölçüde etki ettiği üzerine değerlendirmede bulunur. Ortadoğu’daki liderlik üzerinde durulduktan sonra Ortadoğu’ya ve dünya siyasetine damgasını vurmuş olan iki lider profili seçilmiştir. Arap dünyasında önemli bir yeri olan Cemal Abdünnasır ve İslam Devrimi ile hem Ortadoğu hem de dünya siyasetine damga vurmuş olan Ayetullah Humeyni’nin liderlik özellikleri, yönetim şekilleri, iç politika ve dış politikadaki önemli kararları ve siyaset tarzları üzerine odaklanılmıştır. Her iki liderin genel karakteristik özellikleri ve siyasi biyografileri üzerinden liderlik etme yöntemleri incelendikten sonra sonuç bölümünde de karşılaştırmalı analizleri yapılmaya çalışılmıştır. Çalışma seküler ve milliyetçi bir Arap lider ile İslamcı –Şii bir İranlı liderin Ortadoğu siyasetinde edindikleri yeri ve Ortadoğu siyasetine katkılarını detaylı bir şekilde incelemektedir.

Anahtar Kelimeler:
 Ortadoğu siyaseti, İslam Devrimi, Cemal Abdünnasır, Ayetullah Humeyni, Liderlik.

The Two Authoritarian Leader Cases in The Middle East: Gamal Abd al Nasser and Ayatollah Khomeini


Abstract

The article focuses on the leadership types in the world and the Middle East and evaluates in what extent the leadership made an impact on the decision making processes in international relations. After the brief review on the leadership in the Middle East, the two leader profiles who made a great impact on the Middle East and world politics are picked up for a review. The study focuses on the leadership features, governing methods, the crucial decisions in internal and foreign politics and political views of Gamal Abd al Nasser, who has an important place in the Arab world; and Ayatollah Khomeini, who made a great impact on both Middle East and world politics by the Islamic Revolution. The article tries to make a comparative analysis in the conclusion part after reviewing the leading methods through both leaders’ characteristics and political bibliographies. The study reviews the importance of Arab nationalist and secular leader and Islamist Shi’ite leader in the Middle Eastern politics and their contributions to the Middle East policy in detail.

Keywords: the Middle East policy, the Islamic Revolution, Gamal Abd al Nasser, Ayatollah Khomeini, Leadership.

Diğer Linkler