Yazarlar: *Prof. Dr. | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
**Öğr. Gör. | İskenderun Teknik Üniversitesi, Dörtyol Meslek Yüksekokulu
Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 28, Sayı:109, Kış 2023, ss.127-154.

Öz
Kurumsal yapı içerisinde yer alan mülkiyet hakları konusu, kişisel refah ve ekonomik kalkınma için her geçen gün artan bir önem kazanmaktadır. Ancak birçok ülkede yasal ve resmi mülkiyet haklarını elde edebilmek için önemli engeller var olmaya
devam etmektedir. Acaba gerçekten mülkiyet haklarının bir ülkenin ekonomik kalkınmayı başarma yeteneği üzerinde etkisi var mıdır? Şu ana kadar mevcut araştırmaların ortaya çıkan bu ihtiyaca ne kadar iyi cevap verdiği bilinmemektedir. Bu durum, mülkiyet hakları araştırmalarına duyulan ihtiyacın artmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla, bu çalışma, literatürde mülkiyet hakları araştırmalarının nasıl geliştiğini ortaya çıkarmakta ve mevcut eğilimleri belirlemektedir. Sonuçlar, mülkiyet haklarının hızla büyüyen bir araştırma alanı olduğunu, ancak araştırmanın teorik temelini güçlendirecek tutarlı ampirik çalışmalar geliştirmeye ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. Araştırmaların çoğunluğu güvenli mülkiyet haklarına ve kurumsal bir ortama sahip olan ülkelerin, insan refahının çeşitli ölçütlerinde daha yüksek düzeylere ulaştığını apaçık göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Kurumsal İktisat, Mülkiyet Hakları, Ekonomik Kalkınma.

A Literature Review on Property Rights Economics
Abstract
The issue of property rights within the institutional structure is gaining increasing importance for personal welfare and economic development. However, there are significant barriers remaining before obtaining legal and official property rights in
many countries. Do property rights have any impact on a country’s ability to achieve economic development? So far it is unknown how well the current researches respond to this emerging need. This leads to an increased need for researches on property rights. Therefore, this study reveals how research on property rights has evolved in the literature and identifies current trends. The results show that research on property rights is a rapidly growing area , however there is a need to develop coherent empirical studies to strengthen the theoretical foundation of research. The majority of researches clearly shows that countries with property rights secured and a proper institutional environment achieve higher levels in various measures of human well-being.
Keywords: Institutional Economics, Property Rights, Economic Development.

Diğer Linkler