Satın Al Abone Ol

Savaş, Hukuk ve İnsanlık

İçindekiler:

Savaş – Stephen Davies

Savaşa ve Barışa Dair – Mustafa Erdoğan

Konjonktür, Savaş ve Liberal İlkeler – Atilla Yayla

Harp Halindeki Silahlı Kuvvetlerinin  Hasta ve Yaralıların  Durumlarının İyileştirmesi Hakkında 12 Ağustos 1949 Tarihli Cenevre Sözleşmesi – Hakan Taşdemir-Orhan Önder- İlker Yazır

Ulusal Bağımsızlık Hareketlerinin Güç Kullanmasının  Meşruluğu Uluslararası Silahlı Çatışmalar Hukukuna Etkileri – Fatma Taşdemir

Yeni Savaş Hukuku Yüksel Teknoloji Dayalı ve Altyapısal Şiddeti Meşrulaştırmak – Thomas W. Smith

Komplo Teorileri: İşte İnanmamızı İstedikleri Şey – The Economist

Anıların Aydınlığında Profesör Osman Okyar – Ahmed Güner Sayar

İki Liberal Görüş ve Kültürel Çeşitliliğin Sınırları – Erol Kuyurtar

Atina ,Isparta  ya da Liberal Cumhuriyetçilik – Sedat Yazıcı

Pragmatik Bir Dış Potika : Özal’ın Batıya Bakışı – Muhittin Ataman

Siyasal ve Temsil Adaleti Bakımından 3 Kasım Seçim Sonuçlarının Genel Bir değerlendirilmesi – Orhan Gökçe-Birol Akgün

Avrupa’da Hakimler  Var Mı? – Mustafa Erdoğan

Son Anayasa Değişiklerinin Işığında Yeni Temel Hak ve Özgürlükler Rejimi – Mehmet Merdan Hekimoğlu

Murat Belge ile Mülakat – Emrah Akkurt

Sivil Toplum ve Yerel Yönetimler – Fatih Yüksel

Türkiye’de Yükseköğretimin Finansmanının Ekonomi Politiği – M. Hanifi Aslan

Yeni Ekonomi ve İktisat Bilimi – Haydar Akyazı-Adem Kalça

Güneydoğu Anadolu Projesi and the Imperatives of Regional Development – Joseph Yackley

Kitap Eleştiri ;Türkiye’nin Ortadoğu ile İlişkilerinde Kürt Sorunu ve İslam’ın Etkisi – Muhittin Ataman

Diğer Linkler