Satın Al Abone Ol

Küreselleşen Dünya

İçindekiler:

The Promise Of Globalisation – Norman Barry
Küreselleşmenin Vaatleri.

Ekonomik, Siyasal ve Sosyo – Kültürel Boyutlarıyla Küreselleşme Tehdit Mi, Fırsat Mı? – Mustafa Acar
Economic, Political and Socio – Cultural Dimensions of Globalization: Threat or Opportunity?

Küreselleşmeyi İnşa Etmek Egemenliğin Dönüşü Olarak Küreselleşme – Ramazan Kılınç
Constructing Globalization Globalization as the Return of Sovereignty.

Globalleşmenin Hukuki Boyutları – Aslan Gündüz
Legal Dimensions of Globalization.

Küreselleşme Hukuk Ve Türkiye – Mustafa Erdoğan
Globalization, Law and Turkey.

Türkiye’nin Çağdaşlaşması Demokratikleşmesi AB Yolu Yargı’nın Sorumluluğuna Havale Edildi – Kazım Berzeg
Turkey’s Modernization, Democratization and EU Road to the EU has been entrusted to the Judiciary.

AİHM’nin DEP Tazminatı Kararı Işığında Adil Yargılanma Hakkı Kavramı Ve Türk Hukuku – Mehmet  M. Hekimoğlu
The Concept of the Right to a Fair Trial and Turkish Law in the Light of the ECHR’s DEP Compensation Decision.

Avrupa Parlementosu Ve Avrupa Partileri – M . Emin köktaş
The European Parliament and European Parties.

Açık Bir Toplumda Hayekçi Hükümet Modeli – Ronald Hamowy
The Hayekian Model of Government in an Open Society.

Özgürlük. Ekonomik Gelişme ve Küreselleşme – Metin Toprak – Ömer Demir
Freedom, Economic Development and Globalization.

Küreselleşen Bir Dünyada Regülasyon – Fuat Oğuz – Orhan Çakmak
Regulation in a Globalizing World.

Keynesyenizm: Eleştirel Bir Yaklaşım – Sebahattin Güneş
Keynesianism: A Critical Approach.

Engelleri Ortadan Kaldırın: Hakiki Bir Küresel Dünyaya Doğru – Lucas Llach
Break Down Barriers: Toward a Genuine Global World.

Küresel Ekonomide Büyüme – John d. Sullivan
Growth in the Global Economy.

Açık Küresel Sermaye Piyasaları: Lehte Bir Görüş – Robert Krol
Open Global Capital Markets: A Favorable View.

Küresel Isınma Ve Kyoto Protokol Üzerine – Caner Erkan
On Global Warming And Kyoto Protocol.

Teknoloji Ve Yoksulluk – Robert  Guest
Technology and Poverty.

Amerika’dan Bir Mektup “Ne İçin Mücadele Ediyoruz?”
A Letter from America “What Are We Fighting For?”

Vatanseverliğe Yönelik Tehdit – Ronald Dworkin
The Threat to Patriotism.

Kişilerin Yaşama Hakkı ve Kolluğun Silah Kullanma Yetkisi: Anayasa Mahkemesi’nin TMK Ek Madde 2’yi İptal Kararına Farklı Bir Yaklaşım – M. Bedri Eryılmaz
The Right to Life and the Authority of the Armed Forces to Use Weapons: A Different Approach to the Constitutional Court’s Decision to Annul Additional Article 2 of the Anti-Terror Law.

Diğer Linkler