Satın Al Abone Ol

Siyasal Yozlaşma

İçindekiler:

21.Yüzyılda Taşıdığımız Sorun:Siyasal Yozlaşma – Cemal Fedayi
21st Century Problem: Political Corruption

Türkiye’de Siyasal Yolsuzluk Olgusu
Political Corruption Phenomenon in Turkey.

Yolsuzlukları Yol Etmek – Frank Vogl
Eliminating Corruption.

Büyük Yolsuzlukların Maliyeti – Goorge Moody- Stuart
The Cost of Massive Corruption.

İşletmecilik Açısında Yolsuzluk Karşıtı Girişimler – John d. Sullivan
Anti-Corruption initiatives from a Business Perspective.

Yolsuzluğu geriletmek – Robert  Klitgaard
Reducing Corruption.

Yolsuzlukla İlgili Ceza Hukuku Sözleşmesi
Criminal Law Convention on Corruption.

Fransa’da Seçim Harcamalarının Denetlemesi – Zeki Öztürk
Oversight of Election Spending in France.

Regulasyon Çağına Girerken – Ali Ulusoy
Entering the Age of Regulation.

‘’Paşaların Cumhuriyeti’’ – Eric Rouleau
“Republic of the Pashas”.

Türkiye’de Belediye Başkanı Seçimlerini Ekonomi Politikası – Birol Akgün
Economic Policy for the Election of Mayors in Turkey.

Rusya’da Medya Siyaset İlişkisi – Oktay Tanrısever
Media-Politics Relations in Russia.

Girişimciliğin Keşfi ve Arz ve Talep Konusu – Israel Kirzner
The discovery of Entrepreneurship and the Relationship between Supply and Demand.

Uzlaşmanın Anatomisi – Any Rand
Anatomy of Reconciliation.

Avrupa Ve İslamcılık Arasında Türkiye – Mevlüt Uyanık
Turkey between Europe and Islamism.

‘Ulusal’dan ‘Küresel’e İnsan Hakları Ve Siyaset – Şaban Kardaş
Human Rights and Politics from “National” to “Global”.

Diğer Linkler