Satın Al Abone Ol

Seçimler ve Demokrasi Tartışmaları

İçindekiler:

Takdim

Introduction

İlliberal Demokrasinin Yükselişi – Fareed Zakaria

Rise of Illiberal Democracy

Liberalizm ve Demokrasi – Marc F. Plattner

Liberalism and Democracy

Yüzyılın Son Seçiminde Anadolu’nun Yükselen Sesi – Ömer Çaha

The Rising Voice of Anatolia in the Last Election of the Century

18 Nisan Seçimleri: Kaybedenler ve Kazananlar – Ömer Çaha, Ömer Demir 

April 18 Elections: Losers and Winners

Türkiye’de Seçmen Davranışının Ekonomi Politik’i Üzerine Bir Model Denemesi – İbrahim Dalmış, Birol Akgün

A Model Experiment on The Political Economy of Voting Behavior in Turkey

Anayasa Mahkemesi’nin 37. Kuruluş Günü Töreni Açış Konuşması – A. Necdet Sezer

Opening Speech of the 37th Foundation Day Ceremony of the Constitutional Court

Sekülerizmin Gerilemesi – Peter L. Berger

Decline of Secularism

Fransız ve Türk Laiklik Anlayışlarının Karşılaştırılması – Ali Ulusoy

Comparison of French and Turkish Conceptions of Secularism

İslam in Turkish Politics: Turkey’s Quest for Democracy without İslam – Mustafa Erdoğan

Mancur Olson Üzerine Bir Değerlendirme – Tanel Demirel

An Evaluation on Mancur Olson

Tarih ve İdeoloji – R. M. Hartwell

History and Ideology

Öteki’nin Hakları – Jean-François Lyotard

The Other’s Rights

Bir Osmanlı Özelleştirme Modeli: Reji-Tütün İdaresi – Erdoğan Keskinkılıç

An Ottoman Privatization Model: Reji-Tobacco Administration

Kapitalizm: Ayırımcılığın Amansız Düşmanı – John Hood

Capitalism: The Relentless Enemy of Discrimination

Peygamberlik ve Siyaset – Şefaettin Severcan

Prophecy and Politics

Kitap / Eleştiri Osmanlı’da ve İran’da Mezhep ve Devlet – Mehmet K. Özgen

Book/Criticism: Sect and State in Ottoman and Iran

Diğer Linkler