Satın Al Abone Ol

Editörden

MAKALELER / ARTICLES
Leviathan’ın Egemenliğinde Yaşamak ve/veya Leviathan’a Karşı Özgürlükleri Güvenceye Almak
Living in the Sovereignty of Leviathan, and/or Securing Freedoms Against Leviathan
Devrim Özkan

‘Kurucu Eylem’ Üzerine: Amerikan ve Fransız Devrimi Aracılığıyla Alexis de Tocqueville ile Hannah Arendt’te Modern Başlangıç Sorunu
On the ‘Act of Constitute’: The Problem of Modern Beginning in Alexis de Tocqueville and Hannah
Arendt Through the American and French Revolution
Belgin Tarhan

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e İntikal Eden Aydın Mirasına Bir İtiraz Denemesi: Şevket Süreyya Aydemir Örneği
An Objection Attempt to the Intellectual Legacy of the Ottoman Transferred to the Republic:
Şevket Süreyya Aydemir Case
Fikret Çelik & Yunus Şahbaz

Şerif Mardin’in Metinleri Bağlamında Yeni Osmanlılar ile Jön Türklerin Fikrî Derinliklerine Dair Bir İzah Denemesi
An Explanation of the Intellectual Depths of Young Ottomans and Young Turks in the Context of Şerif Mardin’s Texts
Ebuzer Karaaslan

İmparatorluk’tan Cumhuriyet’e Nev-i Şahsına Münhasır İki Münevver: Ahmet Ağaoğlu ve Yusuf Akçura
The Two Sui Generis Intellectuals from The Empire to The Republic: Ahmet Ağaoğlu and Yusuf Akçura
Barış Aydın

The Effectiveness of the Public Auditorship Institution (Ombudsman) in Turkey and a Comparison with the National Ombudsmen of England and France
Türkiye’deki Kamu Denetim Kurumu’nun (Ombudsman) Etkinliği ve İngiltere ve Fransa Ulusal Ombudsmanı ile Karşılaştırılması
Didem Geylani & Ahmet Nohutçu

SİHA’ların Kullanımında Etik Boyut
Ethical Dimension in the Use of Armed Unmanned Aircrafts
Ayşegül Özerdem

Lapseki Çınaraltı Meydanı: Antik Yunan’dan Modern Türkiye’ye Kadına Kapalı Erkeksi Kamusal Alan
Lapseki Çınaraltı Square: A Male Public Sphere Closed Off to Women From Ancient Greece to Modern Turkey
Fatma İlknur Akgül

ÇEVİRİ / TRANSLATION
Özünde Tartışmalı Kavramlar
Essentially Contested Concepts
Walter Bryce Gallie

İlliberal Liberteryenler: Neden Liberteryenizm Liberal Bir Görüş Değildir ve Bu İyi Bir Şeydir; Samuel Freeman’e Cevap
Illiberal Libertarians: Why Libertarianism is not a Liberal View, and a Good Thing Too; Reply to Samuel Freeman
Walter Block

YORUM / COMMENTARY
İnsan Hakları Sözleşmeleri ve Türkiye Cumhuriyeti Mevzuatı Kapsamında Engelli Bireyin Eğitim Hakkı
Right to Education of the Individual with Disabilities within the Conventions on Human Rights and the Legal Codes of Turkish Republic
Hasan Kaya

Diğer Linkler