Yazar: Doktora Öğrencisi | İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü,
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 29, Sayı:113, Kış 2024, ss. 237-241.

Şubat 2022’de başlayan Rusya-Ukrayna savaşı dünyanın dikkatini Doğu Avrupa’ya yöneltti. Rusya’nın tarihsel jeopolitiğe gönderme yaparak meşruiyet kazandırmaya çalıştığı Ukrayna savaşı büyük resimde, Rusya’nın; Güney
Osetya’ya (2008) ve Kırım’a (2014) müdahalelerinin halkalarından birini oluşturmaktadır. Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesi, tahıl krizinden enerjiye pek çok bağlamda dünya siyasetini yakından ilgilendirirken Rusya’nın söz
konusu dış müdahalelerini hangi gerekçe ve motivasyonla yaptığı sorusu canlı ve önemli bir tartışma konusudur. Rusya ve Orta Asya üzerine çalışmaları bulunan ve bölgeyi iyi bilen bir uzman olan Doç. Dr. İdil Tunçer Kılavuz, ‘‘Rus Milliyetçiliği’’ adlı yeni kitabında, tarihsel köklerinden bugüne Rus milliyetçiliğinin tarihsel ve ideolojik arka planını, dönemsel süreçleriyle birlikte ele almaktadır.

—————–

İdil Tunçer Kılavuz, Rus Milliyetçiliği, Doğan Kitap, İstanbul, 2023, 168 sayfa, ISBN: 978-625-6417-74-8

Diğer Linkler