Yazar: Tuğrulhan Karaduman, Yüksek Lisans Öğr. | Uludağ Üni. SBE Tarih Bölümü
Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 24, Sayı: 95, Yaz 2019, ss. 227 – 229.

Diğer Linkler