Yazar: EGED – Eğitimde Görme Engelliler Derneği Üyesi, Türkiye Kent Konseyleri Birliği –
Engelsiz Şehir ve Engelli Hakları Danışmanı
Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 26, Sayı:104, Güz 2021, ss. 251-267.

BM Engelli Hakları Sözleşmesi’nde Eğitim Hakkı Birleşmiş Milletler Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi`nin 26. Maddesi
‘Herkes eğitim hakkına sahiptir’ diyerek, engelli bireylerin de eğitim hakkına vurgu yapmaktadır. Yine, BMEİHB’nin 26. maddesinin son paragrafı, ‘Yüksek öğretim, yeteneklerine göre herkese tam bir eşitlikle açık olmalıdır’ diyerek evrensel temelli kapsayıcı bir vurgu yapmıştır. 2007’de ülke olarak altına imza koyduğumuz, ‘BM Engelli İnsanın Hakları Sözleşmesi’, eğitim hakkı konusunda bağlayıcı ve yaptırıma dayalı hükümler içermektedir. BM Engelli Hakları sözleşmesi Madde 2 Tanımlar başlığı altında “iletişim”, erişilebilir bilgi ve iletişim teknolojisi dahil; dilleri, metin gösterimini, Braille alfabesi kullanarak ve dokunarak iletişim”den bahsederek, “makul uyumlaştırma”, engellilerin tüm insan haklarını ve temel özgürlüklerini diğerleriyle eşit şekilde kullanmasını veya bunlardan yararlanmasını sağlamak üzere somut durumda ihtiyaç duyulan, ölçüsüz veya aşırı bir yük getirmeyen, gerekli ve uygun değişiklik ve uyarlamaları ifade eder” demektedir.

***

Diğer Linkler