*Illiberal Libertarians: Why Libertarianism is not a Liberal View, and a Good Thing Too; Reply to Samuel Freeman

Yazar: İktisat Profesörü | New Orleans Loyola Üniversitesi İşletme Fakültesi

Çeviren: Atilla Yayla | Prof. Dr. | İstanbul Medipol Üniversitesi | atillayayla@yahoo.com
Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 26, Sayı:104, Güz 2021, ss. 209-250.

Çevirmenin Takdimi
Samuel Freeman’in liberal düşünce dünyasında epeyce ilgi çeken yazısını daha önce çevirmiş ve Liberal Düşünce Dergisi’nde (2011’de) yayınlamıştım: “İlliberal Lİberteryenler: Liberteryenizm Niçin Liberal Bir görüş Değildir?” (Liberal Düşünce, Yıl 2011, Cilt , Sayı 64, ss. 5-39 https://dergipark.org.tr/tr/pub/liberal/issue/48185/609813 ). Dergi’nin yazının yayınlandığı sayısında benim bu yazıya yönelik bir eleştirim de yer almıştı: “Amerikan Liberalizmi Ne Kadar Liberal?” (Liberal Düşünce, Yıl 2011, Cilt , Sayı 64, ss. 41-68 https://dergipark.org.tr/tr/pub/liberal/issue/48185/609816) . Daha sonra bu yazılar başka birkaç yazıyla birlikte bir kitapta derlendi: Hangi Liberalizm (Liberte Yayınları, 2013, (https://www.liberte.com.tr/hangi-liberalizm). Aslında Freeman’e sadece benim gibi klasik liberaller değil anarko-kapitalistler de cevap vermişti. O günlerde vakit kıtlığından veya şimdi hatırlayamadığım başka sebeplerden bunlarla ilgilenememiştim.
***

Diğer Linkler