Yazarlar: *Assist. Prof. Dr. | Pamukkale University, Department of Political Science and
Public Administration, Turkey
**Dr.
Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 28, Sayı:111, Yaz 2023, ss. 93-120.

Abstract
According to the data of the Presidency of Migration Management (2021), the largest group of irregular migrants detected in Türkiye in 2021 were Afghans. The arrival of irregular migrants from Afghanistan to Türkiye alongside the Syrian refugees have caused a negatively charged reaction in Turkish society and from the main parties in the opposition. Based on this apparent reaction against the arrival of Afghan refugees, the claim can be made that Afghans are now the new “other” category in Türkiye. We identify two hashtags used on Twitter to protest the arrival of Afghans, which are #sınırnamustur (border is honor) and #hudutnamustur (frontier is honor) having the same meaning in Turkish and are Trend Topics on Twitter. The purpose of this study is to examine the reason why there are two hashtags on Twitter to protest the arrival of Afghan immigrants, what the differences and similarities are between the two in terms of how Afghans are defined and what kinds of hate speech they are subjected to. For this purpose, we applied Craswell’s mixed model in this study using both content analysis and social network analysis techniques. The investigation results reveal that the hashtag #sınırnamustur is a manifestation of a political endeavor, asserting that Afghan refugees are associated with a ‘security challenge’. In contrast, the hashtag #hudutnamustur represents a response from the general populace, embodying elements of cultural superiority.

Keywords: Afghan Refugees, Hate Speech, Social Network Analysis, Content Analysis, Hashtag Analysis, Digitalization.

Türkiye’de Dijital Şiddet Bağlamında Nefret Söylemi: Afgan Kimliğine İlişkin Algılar ve Önyargılar

Öz
Göç İdaresi Başkanlığı’nın (2021) verilerine göre, 2021 yılında Türkiye’de tespit edilen düzensiz göçmenlerin en büyük grubunu Afganlar oluşturdu. Afganistan’dan gelen düzensiz göçmenlerin Suriyeli mültecilerle birlikte Türkiye’ye gelmesi, Türk toplumunda ve ana muhalefet partilerinden kaynaklanan olumsuz bir tepkiye yol açtı. Afgan mültecilerin gelişi, Türk toplumunda yeni bir “öteki” kategorisi olarak algılanmış olabilir. Araştırmamızda, Afgan göçmenlerin gelişine karşı Twitter’da kullanılan iki hashtag belirledik: #sınırnamustur ve #hudutnamustur, her ikisi de Türkçede aynı anlama gelmektedir. Bu hashtag’ler Twitter platformunda Trending Topic haline gelmiştir. Çalışmamızın temel amacı, Afgan göçmenlerin gelişine karşı Twitter’da neden iki farklı hashtag kullanıldığını incelemektir. Araştırmamız, bu iki hashtag arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri, Afganların nasıl tanımlandığı ve hangi tür nefret söylemlerine maruz kaldıkları açısından aydınlatmayı amaçlamaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek için, içerik analizi ve sosyal ağ analizi tekniklerini bir araya getirerek Craswell’in karma modelini uyguladık. Araştırma sonuçlarımız, #sınırnamustur hashtag’inin, Afgan mültecilerini bir ‘güvenlik sorunu’ olarak niteleyen siyasi bir girişimin sonucu olduğunu göstermektedir. Öte yandan, #hudutnamustur hashtag’i, genel halktan gelen bir tepkiyi yansıtarak kültürel üstünlük unsurlarını içermektedir.

Anahtar Kelimeler: Afgan Mülteciler, Nefret Söylemi, Sosyal Ağ Analizi, İçerik Analizi, Hashtag Analizi, Dijitalleşme.

Tamamını Oku

Diğer Linkler