Yazar: Dr. Öğr. Üyesi | Nişantaşı Üni. İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Tarih Böl.
Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 26, Sayı: 101, Kış 2021, ss. 143-168.

Öz
1960 yılında kurulan Kıbrıslı Türklerin ve Rumların ortak devletinin 1963 yılında Rumlar tarafından işlemez hale getirilmesi ile gelişen Kıbrıs sorunu son yıllarda Doğu Akdeniz’de büyük miktarlara varan hidrokarbon kaynakların keşfi ile farklı bir
sürece girmiştir. Kıbrıslı Türkleri olduğu kadar Türkiye’yi de doğrudan ilgilendiren bölgeye ilişkin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) enerji politikaları önem arz etmektedir.
Bu çerçevede çalışmada öncelikle GKRY’nin 1963 sonrası adım adım oluşturmaya yöneldiği hidrokarbon mevzuatı incelenmiştir. İkinci olarak GKRY’nin deniz yetki alanlarını belirlemeye yönelik gayretleri ve uluslararası şirketlerin de bölgeye dahil olmasını sağlayan hidrokarbon ihaleleri analiz edilmiştir. Son olarak Rum yönetiminin Türkiye ve KKTC’nin geliştirdiği karşı adımlara reaksiyonu ve ilgili diğer ülkeler ile AB’nin yaklaşımı ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kıbrıs, GKRY, Akdeniz, Enerji Politikası, Hidrokarbon.

Mediterranean Energy Policy of the Greek Cypriot Administration of Southern Cyprus

Abstract
The Cyprus problem, that fell out when the common state established by Turks and Cypriot Greeks in 1960 became unfunctional in 1963 due to the politics of Cypriot Greeks, has passed into a different stage recently because of the discovery of huge hydrocarbon reserves in Eastern Mediterranean. The energy politics of the Greek Cypriot Administration of Southern Cyprus (GCASC) has significance for the region, concerning not only Turkish Cypriots but also Turkey as well.
In this context, the study firstly examines the hydrocarbon legislation, which the GCASC has introduced and developed gradually after 1963. Secondly, GCASC’s efforts to determine the limits of their maritime jurisdiction and the licensing
rounds that enable international corporations to enter the region are examined. Lastly, the GCASC’s reaction to the Turkey’s and TRNC’s counter steps addition to the EU and other nations’ approach is presented.

Keywords: Cyprus, GCASC, Mediterranean, Energy Policy, Hydrocarbon.

Diğer Linkler