Yazar: Dr. | Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü,
Araştırmacı, Ekonomi ve Mali Araştırmalar Enstitüsü, IREF, Fransa
Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 26, Sayı:103, Yaz 2021, ss. 293-299.

Öz
Avusturya iktisat okulu, fikri mülkiyeti uzun zamandır gündeminde tutmakta olsa dahi, bu unsuru fikirsel bir bütünlük içinde ele alamamıştır. Yakın tarihli araştırmalar, fikri mülkiyeti praksiyolojik açıdan ele alır ve onu praksiyolojik bir imkânsızlık
olarak değerlendirir. Bu bağlamda, fikri mülkiyet yasalarının pazar evrimine yıkıcı etkileri olduğundan bahsedilmektedir. Bu yazıyla amaçlanan, fikri mülkiyetin ürün inovasyonu ve pazar şekillenmesi sürecine yıkıcı etkisini analiz etmektir. Bu yıkıcı
etkiyi anlamanın temel taşı da yeni ürünlerin ortaya çıkış sürecinin başlangıç noktasında bulunan algı sürecini anlamaktır.

Anahtar Kelimeler: Ürün inovasyonu, Pazar şekillenmesi, Fikri mülkiyet, Praksiyoloji.

Disruptive Impacts of Intellectual Property on Product Innovation and Market Shaping

Abstract
Austrian school of thought has long dealt with the notion of intellectual property and intellectual property rights witohut much consensus. Recent research aims to observe intellectual property in the praxeological setup, by focusing on its praxeological impossibility. In this sense, intellectual property laws are considered as having disruptive effects on market evolution. Current approach focuses on current research to show that intellectual property is disruptive to the market evolution, in particular, product innovation and market shaping and the key element to understand this is the role of perceptions as a point of departure for innovations.

Keywords: Product innovation, Market shaping, Intellectual Property, Praxelogy.

Diğer Linkler