Yazar: Dr. Research Assistant | Ankara Haci Bayram Veli University, School of Banking and Insurance,
Department of Banking and Finance | d.orhon@hbv.edu.tr
Liberal Düşünce, Year: 28, Issue: 109, Winter: 2023, pp. 231-245.

Abstract
This study examines the evolutionary route of money and discusses its transformation within increasing digitalization. Although economic thought has focused on different topics and employed different analyses throughout history, concepts such
as value and justice have always been part of the discussion. Approaches regarding the functions of money have also changed with digitalization and new possibilities have emerged regarding its impact on social structure. As central banks are also joining this journey, which started with bitcoin using blockchain technology, it is of great importance that the practices to be implemented eliminate concerns raised in the past and are functional in terms of equality and justice. This paper discusses the current framework, along with important themes in economic history and the development of decentralized technologies that aim to alter functions of money. The opportunities and potential risks are identified while possible scenarios for the future are discussed in the conclusion.

Keywords: Bitcoin, Monetary Policy, Blockchain, Central Bank Digital Currency.

Paranın Taşlardan Dijital Bloklara Evrimi: Değerin Dönüşümü
Öz
Bu çalışma paranın geçmişten günümüze evrimini ele alarak dijitalleşme ile günümüzdeki değişimini ele almaktadır. İktisadi düşünce dönemler boyunca farklı başlıklara eğilmiş, farklı analizleri gündeme almış olsa da değer ve adalet gibi kavramlar daima tartışmaların içinde yer almıştır. Dijitalleşme ile beraber paranın fonksiyonları hakkındaki yaklaşımlar da farklılık göstermiş, sosyal yapı üzerindeki etkilerine dair yeni olanaklar ortaya çıkmıştır. Bitcoin ile başlayan ve gücünü blok zincirden
alan bu yolculuğa Merkez Bankalarının da dahil olduğu düşünüldüğünde, hayata geçirilecek uygulamaların geçmişteki endişeleri gidermesi, eşitlik ve adalet özelinde işlevsel olması büyük öneme sahiptir. Mevcut durumun iktisada ait önemli başlıklarla birlikte tartışıldığı bu çalışmada dağıtık para teknolojilerinin geçmişten günümüze nasıl geldiğine, taşıdığı fırsatlar ve olası riskler vurgulanarak geleceğe dair olası senaryolara değinilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bitcoin, Para Politikası, Blok zincir, Merkez Bankası Dijital Parası.

Tamamını Oku

Diğer Linkler