Yazarlar:  DrMehmet Levent Yılmaz, Öğretim Üyesi | Polis Akademisi
Md. Ishtiaq Ahmed Talukder, PhD Fellow | Security Strategies and Management Dep., Institute of Security Sciences Police Ac., Ankara and Asst. Prof., Dept. of Criminology and Police  Sc.,Mawlana Bhashani Science andTech. Uni., Tangail, Bangladesh.

Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 24, Sayı: 95, Yaz 2019, ss. 111 – 129.

Abstract

Rohingyas of the Rakhine state of Myanmar have earned the status of migrants while escaping from mass killing and torture. Bangladesh has been their close destination since the first attempt to migrate and it has welcomed them. This study aims at uncovering the economic impact of the Rohingya crisis in Bangladesh, which has faced the first wave of the influx, through understanding the changes in its economy. The Rohingya exodus may not have affected the economy yet but it has already caused enough trouble to its only touristic region, Cox’s Bazar. The business intervention of China and Myanmar has a significant role in creating the current crisis. Thus, Rakhine state under the surveillance of the Myanmar military  witnessed torture and persecution of Rohingya Muslim community for decades. Therefore, the international community has to come forward immediately and force Myanmar to resolve the crisis and help recover Bangladesh from great distress. Keywords: Bangladesh, Economic Security, Genocide, Migration, Rohingya, Silk Road.

Rohingya Toplu Göçünün Bangladeş’e Ekonomik Etkileri

Öz
Myanmar’ın Arakan eyaletinin Rohingya bölgesindeki işkence ve katliamlardan kaçanlar mülteci statüsü kazanmıştır. Bangladeş, yakın konumu sebebiyle göçmenlerin ilk varış noktası olmuştur. Bu çalışma, Rohingya krizinin ilk göç dalgası ile karşı karşıya kalan Bangladeş ekonomisindeki değişiklikleri anlamaya çalışarak, ekonomik etkileri ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Rohingya’dan gelen göçmen akımı henüz ekonomiyi etkilememiş olabilir ancak halihazırda turistik bölge olan Cox’s Bazar’da olumsuz etkileri hissedilmektedir. Çin ve Myanmar’ın ticari müdahalesi de mevcut krizin ortaya çıkmasında önemli rol oynamıştır. Myanmar ordusunun gözlemi altındaki Arakan eyaleti, onlarca yıldır Rohingya Müslüman topluluğunun gördüğü işkence ve baskıya şahitlik etmiştir. Bu sebeple uluslararası toplum bir an önce adım atarak Myanmar’ı çözüm için zorlayarak Bangladeş’i bu sorundan kurtarmaya çalışmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Bangladeş, Ekonomik Güvenlik, Soykırım, Göç, Rohingya, İpek Yolu.

Diğer Linkler