Yazar: İktisat Profesörü, Indiana Southeast Üniversitesi

Çeviren: Hüseyin Bal | Doç. Dr. | Karadeniz Teknik Üniversitesi İİBF
Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 27, Sayı:106, Bahar 2022, ss. 199-216.

Diğerleri hariç tutulduğunda, demokrasinin en kötü yönetim biçimi olduğuna dair eski bir söz vardır. Başka bir ifadeyle şöyle de söylenebilir: En iyi yönetim biçimi, iyi ve bilge bir lider bulma sorunu dışında, hayırsever ve bilgili bir diktatördür. Demokrasinin güçlü yanları ne olursa olsun, bunlar mutlak olmayıp görecelidirler ve ilgili unsurlara yani yönetilenlere, yönetenlere ve temel kurumlara bağlıdırlar.

***

Tamamını Oku

Diğer Linkler