Yazar: Prof. Dr. | Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 27, Sayı:108, Güz 2022, ss.139-152.

Yalnız Demokrat, Ferruh Bozbeyli Kitabı, hazırlayanların (İhsan Dağı ve Fatih Uğur) Ferruh Bozbeyli’ye sordukları sorulara verilen cevaplardan oluşan farklı bir hatırat kitabı olarak dikkat çekmiştir. Bilindiği gibi Ferruh Bozbeyli 27 Mayıs darbesinden sonra altmışlı ve yetmişli yıllarda aktif siyasî hayatta belli pozisyonlarda görev yapmış, Adalet Partisi’nde (AP) Grup Başkan Vekilliği, Meclis Başkan Vekilliği, Meclis Başkanlığı, Demokratik Parti Genel Başkanlığı gibi farklı görevlerde bulunmuş siyasetin önemli isimlerinden biridir. AP’de Genel Başkan Süleyman Demirel ile girdikleri mücadele sonunda partiden ayrılanlar tarafından kurulan Demokratik Parti (DP) yetmişlerde merkez sağın bölünmesinde etkili olmuş, 1973 genel seçimlerinde aldığı yüzde 11.9 oyla Mecliste etkili olmuş, ancak 1977 seçimlerinde oyunu yüzde 1.9’a, milletvekili sayısını da bire düşürerek siyasetteki etkisi son bulmuştur. 27 Mayıs sonrasında demokratik hayata geçilmesi ve sonrasındaki siyasal gelişmelerin en yakın tanığı ve aktörlerinden biri olan F. Bozbeyli’nin tanıklıkları özellikle altmışlı ve yetmişli yılların siyasî hayatını anlamada eşsiz değerdedir. Sözünü ettiğimiz kitabın/hatıratın bu imkânı vermesi ilgilisi için büyük bir kazançtır.

Tamamını Oku

Diğer Linkler