Liberal Düşünce Dergisi’ne makale gönderen yazarların etik ihlal yapmadıklarını beyan etmek üzere Turnitin veya Identhicate programlarından birinden alınan intihal (benzerlik) raporunu yüklemeleri beklenir. Rapora göre % 12’nin altında benzerlik bulunan yazılar kabul edilmektedir.

Diğer Linkler