Yazar: Prof. Dr. | Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 28, Sayı:112, Güz 2023, ss. 159-170.

 

Ali Naili Erdem, Siyasetin Yollarında, İstanbul: Ötüken Neşriyat A. Ş.. 2004,
368 sayfa, 16 sayfa muhtelif fotoğraflar.

1960 ve 1970’li yıllardaki siyasetin önemli simalarından Ali Naili Erdem’in siyaset dünyasındaki hatıra, gözlem, mücadele ve idealleriyle ilgili notlardan müteşekkil Siyasetin Yollarında adlı kitabının ilk baskısı 2004 yılında yapılmıştır. Siyasetçi kimliğinin yanında şairlik ve hukukçuluk sıfatları da bulunan Ali Naili Erdem’in yayımlanmış Bu Toprağın İnsanları ve Bir Sevgidir Yaşamak adlı şiir kitapları da mevcuttur.

1927 İzmir Kemalpaşa doğumlu Erdem, Ankara Hukuk Fakültesi mezunu olup serbest avukatlık yapmıştır. Bir memur ailenin çocuğu olan Erdem, siyasete daha lise yıllarında ilgi duymaya başlamış, 1946 seçimlerinde Seferihisar’a seçim çalışmaları için gelen Fevzi Çakmak’a bir arkadaşı ile birlikte refakat etmesi onun tek parti yönetimine karşı muhalif cenahta ilerlemesinin ilk adımı olmuştur. Bir gün merak edip Mareşal’e “Atatürk dinsiz miydi, Paşam?” diye sorunca aldığı cevap dikkat çekici: “Gazi dinsiz olsaydı benim onun yanında ne işim vardı?” (17) diye cevap vermesi ilginç.

Tamamını Oku

Diğer Linkler