Satın Al Abone Ol

 

İçindekiler

Editörden

MAKALELER/ARTICLES

Bir “Cemaat” Terör Örgütüne Nasıl Dönüştü? Gülen Cemaati’nin Eski Grup Üyelerinin Anlatımına Dayalı Değerlendirilmesi – Yasemin Abayhan[How a Religious Community Turned out to be a Terrorist Organisation: An Analysis of Gulenist Community Based on the Expressions of the Former Group Associates]

Rüya Metaforu Üzerinden Din İstismarı: FETÖ Örneği – Hüseyin Arslan[Religious Exploitation Through Dream Metaphor: FETO Case]

Öncesi ve Sonrasıyla Türkiye’nin 15 Temmuz Vakası – Atilla Yayla[Before and Aftermath of July 15 Case]

Bir Terör Aparatı Olarak Medya: “Dink Suikastı” ve “15 Temmuz Darbe Girişimi” Örneği – Devrim Özkan[Media as a Terror Apparatus: Samples of Dink’s Assassination and 15 July Coup Attempt]

“Kendiliğindenlik-Güdümlülük” Tartışmaları Çerçevesinde 15 Temmuz’a Bakmak – Fatih Ertugay & Ali Çiçek[Looking at 15 July Through “Spontaneity-Guidedness” Debates]

KİTAP DEĞERLENDİRMESİ
Şanlı Direniş 15 Temmuz, Atilla Yayla – Mesut Koçak

YORUM
Bir Sivil Beraberlik Olarak Devlet – Ömer Çaha

ÇEVİRİ
Tüketicinin Korunması – Daniel B. Klein

Diğer Linkler