Tanel Demirel, Prof. Dr. | LDT Yönetim Kurulu Başkanı, Çankaya Üniversitesi
Opening Speech, 2019 Congress for Liberal Thought

Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 24, Sayı: 96, Güz 2019, ss. 135-138.

Diğer Linkler