Yerel Seçimlerin Ardından: Total Siyaset Çağında Muhafazakâr Siyaset ve Geleceği – Şükrü Mutlu Karakoç

24 Ekim 2019

Yazar: Dr. Şükrü Mutlu Karakoç, Siyaset Bilimci

Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 24, Sayı: 95, Yaz 2019, ss. 213 – 225.