Yayın Kurulu

11 Nisan 2017

Liberte Yayıncılık A.Ş. adına Hatice Özlem Yılmaz

Editör Prof. Dr. Alim Yılmaz

Yardımcı Editörler
Dr. Arda Akçiçek, Dr. Serdar Korucu

Yazı İşleri Müdürü
Büşra Sönmez

Yayın Kurulu

Adnan Küçük – Yrd. Doç. Dr. | Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Kırıkkale

Ahmet Uzun – Prof. Dr. | Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Antalya

Ahmet Kemal Bayram – Prof. Dr. | Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İstanbul

Ahmet Nuri Yurdusev – Prof. Dr. | Orta Doğu Teknik Üniversitesi,Uluslararası İlişkiler Bölümü, Ankara

Atilla Yayla – Prof. Dr. | İstanbul Medipol Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İstanbul

Bahadır Akın – Prof. Dr. | Necmettin Erbakan Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Konya

Bekir Berat Özipek – Prof. Dr. | İstanbul Medipol Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İstanbul

Cemal Fedayi – Prof. Dr. | Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kırıkkale

Cennet Uslu – Doç. Dr. | Ankara Hacı Bayram Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ankara

Fuat Oğuz – Prof. Dr. | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara

Hakan Şahin – Dr. | İstanbul Medipol Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi , İstanbul

Haluk Alkan -Prof. Dr.|  İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İstanbul

Hamza Al -Prof. Dr. | Sakarya Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Sakarya

Hasan Yücel Başdemir – Prof. Dr.| Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Ankara

Hayrettin Özler – Doç. Dr. | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kütahya

Hüseyin Bal – Doç. Dr. | Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Trabzon

Levent Korkut – Dr. Öğr. Üyesi | İstanbul Medipol Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, İstanbul

Mehmet Turhan – Prof. Dr. | Çankaya Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Ankara

Metin Toprak – Prof. Dr. | İstanbul Üniversitesi, İktisat Bölümü, İstanbul

Murat Yılmaz – Dr. | Siyaset Bilimi Uzmanı, Ankara

Ömer Çaha – Prof. Dr. | Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İstanbul

Özlem Çağlar Yılmaz – Liberal Düşünce Topluluğu Genel Koordinatörü, Ankara

Tanel Demirel – Prof. Dr. | Çankaya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ankara

Yasemin Abayhan – Dr. Öğr. Üyesi | Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Ankara

Uluslararası Danışma Kurulu

Angelo Maria Petroni, Prof. Dr.| Roma Sapienza Üniversitesi, İtalya

Chandran Kukathas – Prof. Dr. | Londra Ekonomi ve Siyaset Bilimi Okulu, İngiltere

Hardy Bouillon – Prof. Dr. | Trier Üniversitesi Felsefe Bölümü, Almanya

Imad-Ad-Dean Ahmad – Dr. | Hürriyet Minaresi Enstitüsü, ABD

Pascal Salin – Prof. Dr. | Paris-Dauphine Üniversitesi, Fransa

Richard Epstein – Prof. Dr. | Chicago Üniversitesi, ABD

Suri Ratnapala – Prof. Dr. | Avustralya

Victoria Curzon-Price – Prof. Dr. | Geneva Üniversitesi, İsviçre

Stephen Davies – Prof. Dr. | Ekonomik İşler Enstitüsü, İngiltere

Pierre Garello – Prof. Dr. | Aix-Marseille Üniversitesi, Fransa

Deirdre McCloskey – Prof. Dr. | Illinois Üniversitesi, ABD

Jason Brennan – Prof. Dr. | Georgetown Üniversitesi, ABD

Yorum Yapılmamış