Liberal Düşünce Sayı 88

12 Aralık 2017

Satın Al Abone Ol

İçindekiler

Editörden

MAKALELER/ARTICLES

Bolşevik Devrimi ve Orta Asyalı Müslüman Kadın: 1917-1950 – Havva Çaha
[Bolshevik Revolution and Central Asian Muslim Women: 1917 – 1950]

Rus Halklarının Vicdanı: Rus Edebiyatı – Bengül Güngörmez
[The Conscience of Russian Peoples: Russian Literature]

Sovyetler Birliği’nde Dil Politikası – Mehmet Uzman
[Language Policy in the Soviet Union]

Sosyal Bilimler Felsefesinde Temel Sorunlar ve Yaklaşımlar – Alim Yılmaz & Sedat Yazıcı
[Fundamental Problems and Approaches in the Philosophy of Social Sciences]

YORUM
Sosyalizm ve Sosyalistler Üzerine Düşünceler – Atilla Yayla
Ekim Devriminin Müslüman Dünyaya Etkileri – Hasan Yücel Başdemir

ÇEVİRİLER
Sovyet Ekonomisi 1917-1991: Öncesi ve Sonrası – Mark Harrison
Filozofların Gemisi: Erken SSCB Muhalif Entelektüellere Nasıl Muamele Etti? – Paul R. Gregory
Kitlesel Cinayet ve Kölelik – Yuri N. Maltsev
Emek Değer Teorisi Hâlâ Yakamızı Bırakmıyor – Steven Horwitz
Amerika’daki Ekonomik Eşitsizliğe Dair Beş Mit – Michael D. Tanner
Her Zaman Hatırlanacak Fakat Asla Kutlanmayacak Bir Devrim – Lawrance W. Reed

KİTAP DEĞERLENDİRMESİ
Yüz Yıllık Yanlışlık: Sovyet Yüzyılı, Yanlış Giden Neydi – Harun Kaban