Liberal Düşünce Sayı 85

4 Nisan 2017

Türkiye yeniden önemli bir yol ayrımında. Yaklaşık iki ay sonra “cumhurbaşkanlığı sistemi” olarak isimlendirilen başkanlık hükümet istemine ilişkin öneri oylanacak. Böyle kritik zamanlarda sürekli başlatılan bir tartışma yine gündemde: Liberaller ne yapacak? Evet mi yoksa hayır mı diyecek?
Son 15 yıl boyunca sorulan birbiriyle bağlantılı iki anlamsız sorudan biri bu. Diğeri de her yıl bir defa tekrarlanan “Ak Parti ile liberallerin ittifakı sona erdi mi?” tartışması. Devamını oku..

İçindekiler:

MAKALELER/ARTICLES

Güvenlik Bürokrasisinin Demokratik Denetimi

Türkiye’de Ordunun Demokratik Kontrolü: Askeri Seçkinlerin Atanma Usulleri Üzerine Bir İnceleme – Ahmet Barbak
[Democratic Control of Military in Turkey: A Survey On Assignment Procedures Of Military Elites]

15 Temmuz Sonrası Askeri Eğitimin Demokratikleştirilmesi:Fırsatlar, Riskler ve Yol Haritası – Ömer Aslan
[Democratization of Military Education After 15 July: Opportunities, Risks and a Roadmap]

Türkiye’de Savunma Reformuna İhtiyaç Duyulmasının Sebepleri – Sertaç Canalp Korkmaz
[Reasons of the Necessity for a Defense Reform in Turkey]

Güvenlik Bürokrasisi ve Partizanlaşma Sorunu:1970’li Yıllarda Türk Polis Teşkilatı – Seda Öz Yıldız
[Security Bureaucracy and Partisanship Problem: Turkish Police Organization in the 1970’s]

**Askeriyenin Sivil Kontrolü Üzerine Bir Deneme – Richard H. Kohn

Kitap Değerlendirmesi: Demokratikleşme Sürecinde Ordu, Narcis Serra – Ömer Aslan


Hükümet Sistemine İlişkin Anayasa Değişiklik Teklifi 

**Anayasa Değişiklik Teklifine Kısa Bir Bakış – Atilla Yayla
[A Short Overview on the Amendment of Constitution]

Anayasa Değişiklik Teklifi ÜzerineTanel Demirel
[On the Constitutional Reform Package]

Yeni Anayasa Değişikliği ile Getirilmek İstenen Türkiye’ye Özgü Başkanlık Sistemi: Korkular, Algılar, Beklentiler – Adnan Küçük
[The Presidential System Peculiar to Turkey Offered via New Constitutional Amendment: Fears, Perceptions, Expectations]

Türk Pozitif Hukukunda ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Bağlamında Bir Koruma Tedbiri Olarak Yakalama Usulü – Adil Şahin & Betül Kalyoncu
[Procedure of Arrest Within Turkish Positive Law and the European Convention of Human Rights]