Liberal Düşünce Sayı 71, Yaz-2013: Farklılıklar, Cumhuriyetçilik, Gezi Parkı Protestoları

4 Nisan 2017

Değerli Liberal Düşünce okurları, derginin bu sayısında farklılıklar, cumhuriyetçilik ve Gezi protestoları üzerine üç dosya bulunuyor. Bunun dışında dosya dışı beş makale ile dolgun  içerikle liberal düşünce okuyucusuyla buluşuyor. Farklılıklar dosyası, Hayek’in kültürel evrim teorisini, yapısalcı Marksist kültür teorilerinin ve ulus-devletçi kültürü yeniden inşa etme girişimlerinin karşısında konumlandıran Arda Akçiçek’in makalesi ile başlamaktadır. Her ne kadar Akçiçek, Hayek’in kültür meselesine dolaylı bir katkı sunduğunu iddia etse de, pek çok teorisyen için Hayek başlıca kültür teorisyenlerinden biridir. Devamını oku..

İçindekiler:

FARKLILIKLAR

Kültürün Politik Ekonomisi: Hayek’te Kendiliğinden Bir Düzen Olarak Kültür – Arda Akçiçek

Özgürlük, Çoğulculuk ve Barış – Bilal Sambur

Dinî Çoğulculuk – Tülay Demir

Heteroseksizm ve Ötekileştirme Eleştirisi – F. Seda Kundakcı

Pornografiye Yöneltilen Ahlâkî, Dinsel, Feminist Eleştiriler ve Pornografi Hakkının Savunusu – M. Kubilay Atlay

CUMHURİYETÇİLİK

Neo-Atina Cumhuriyetçiliği Özelinde Liberalizm: Komüniteryanizm Tartışması Üzerine Notlar – Armağan Öztürk

Erken Dönem Fransız Cumhuriyetçiliğinin İlliberal Yönleri: Tarihsel ve Teorik Bir Analiz – Fikret Çelik

Neoliberalizm ve Cumhuriyetçilik Arasında Bir Sınır-Kavram:Kamusal Alan – Efe Baştürk

“Neoliberalizm” Bilmecesi: Baştürk’e Bazı Sorular – Buğra Kalkan

GEZİ PARKI PROTESTOLARI

Farklılık, Hoşgörü ve Ak Parti İktidarı: Gezi Parkı Sürecinin Düşündürdükleri – Bican Şahin

Gezi Üzerine Analizler – Atilla Yayla

Gezizm, Kolektivizm ve Antidemokrasi – Bilal Sambur

Prens Sabahaddin Yolunda Bir Türk Milliyetçisi: Tahsin Demiray ve Çok Partili Siyasî Hayata Geçiş Süreci İçinde Ziya Gökalp Eleştirisi – H. Aliyar Demirci

2000 Sonrası Türk Milliyetçiliğinin Farklı Yüzleri: Bir Sınıflandırma Denemesi – Cihan Uzunçayır

Küresel Postmodern Mimari’ye Yerel Modern Başkaldırı: TOKİ’nin Yurtdışı Toplu Konut Projeleri – İsmail Numan Telci

Avcı-Toplayıcılar: Orijinal Liberteryenler – Thomas Mayor

Büyük Değişiklikler Olmadan Detroit’in İkinci Bir Şansı Olmayacak – Shikha Dalmia