Liberal Düşünce Sayı 66, Bahar 2012: Yeni Anayasaya Liberal Bakış

4 Nisan 2017

Liberal Düşünce bu sayısını Türkiye’nin anayasa sorununa ayırdı. Bir başka deyişle bu sayıda liberallerin yeni anayasa konusundaki görüşlerini bulacaksınız. Türkiye’nin evrensel normlarda bir demokrasiye kavuşmasının önündeki en önemli engel darbecilerin hazırladığı 1982 Anayasası’dır. 1982 Anayasası birçok kez değiştirilmiş olmasına rağmen darbeci ruhuna dokunulamamıştır. 1982 Anayasası “devletçi” bir anayasadır; birey yoktur, sadece devlet vardır. 1982 Anayasası tek bir etnik varlığa dayalı bir Türkiye varsaymaktadır; aşırı merkeziyetçi bir anayasadır. Özü itibarıyla sivil topluma da güvenmemektedir, en önemlisi bu anayasa halka güvenmemektedir. Türkiye mutlaka sivillerin hazırlayacağı yeni özgürlükçü ve demokratik bir anayasaya sahip olmalıdır. Devamını oku..

İçindekiler:

Türkiye’nin Yeni Anayasası için Temel İlkeler

Anayasa ve Devletin Sınırlanması – Atilla Yayla

Anayasacılık, Anayasal Demokrasi ve İdeolojiler – Atilla Yayla

Yeni Anayasa: Yol Haritası – Mustafa Erdoğan

Yeni Anayasa için Önerilerim – Adnan Küçük

Anayasal Vatandaşlık ve Yeni Anayasa – Fazıl Hüsnü Erdem

Anayasa Hukukunda Hükümet Sistemi Tartışmaları – Mehmet Turhan

Yeni Anayasa ve İdarî Teşkilât – Ramazan Çağlayan

Anayasa ve Kürt Meselesi – Vahap Coşkun

Yeni Anayasada Din ve Vicdan Özgürlüğünün Düzenlenmesi – Bilal Sambur

1982 Anayasası’nın İktisadî Hükümleri ve Hukukun Üstünlüğü – Buğra Kalkan

Yeni Anayasa ve Eğitim – Ufuk Coşkun

Meslek Kuruluşlarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Reform Önerisi 

Çevre Hakkı Üzerine Mülâhazalar – Yusuf Şahin

Olmayan Anayasayı Yapmak Çok Zor Değil – Kâzım Berzeg