Edmund Burke’ün İmparatorluk İdeasında Özgürlük, Otorite ve Güven – Richard Bourke

24 Ekim 2019

Yazar: Richard Bourke, Liberty, Authority, and Trust in Burke’s Idea of Empire
Çeviren : Akif Kemal Koç

Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 24, Sayı: 95, Yaz 2019, ss. 193-212.