Liberal Düşünce Sayı 3, Yaz 1996: Din, Hukuk Devleti, Serbest Piyasa

29 Mart 2017

 

Liberal Düşünce’nin elinizdeki sayısı, siyasi iklimdeki müthiş ısınmanın sıcaklıklarla daha bunlatıcı bir hal aldığı bir dönemde hazırlandı. Artık besbelli: 1996 Yaz’ı alışılmış yaz rehavetine kendimizi kolayca bırakıverdiğimiz, entelektüel etkinliklerimizi şu veya bu şekilde rölantiye aldığımız bir yaz olmayacak. Aksine, Türk demokrasi tarihinde son derece hayati bir tecrübenin başlangıcı olarak, büyük bir entellektüel dinamizmi ve zihni teyakkuzu gerektiren bir yaz olacak. Devamını oku..

 

 

 

 

İçindekiler:

İslam, Adalet ve Refah Partisi Üzerine – Ahmet Arslan

On Islam, Justice, and Welfare Party

Refah Partisi’nin Yükselişine Çeşitlilik Perspektifinden Bakmak – Melih Yürüşen

Looking at the Rise of Welfare Party from the Perspective of Diversity

İslam, Hukuk Devleti ve Piyasa Ekonomisi – Imad A. Ahmad

Islam, Rule of Law, and Market Economy

Serbest Piyasalarda Dinler de Sağlıklı Olarak Gelişirler – Gary S. Becker

Religions Thrive in Free Market, Too

Türk Sağında Kültürel Değerler: ANAP ile RP Örneğinde Türk Sağının Özel Alana İlişkin Tutumları – İbrahim Dalmış

Cultural Values in the Turkish Right-wing Politics: Attitudes of Turkish Right towards Private Sphere in the Examples of ANAP (Motherland Party) and RP (Welfare Party)

Yeni Politik Kavramlar Olarak Küreselleşme ve Yerelleşme – Detmar Doering

Globalization and Localization as New Political Notions

Doğal Kaynak ve Çevre Sorunlarının Çözümünde Liberal Yaklaşım – Vural Fuat Savaş

Liberal Approach in the Solution of Natural Resources and Environment Problems

Türkiye’de Demokrasiye Geçiş Süreci (1944-1950) – Esat Öz

Process of Transition to Democracy in Turkey (1944 – 1950)

Türkiye İçin Başkanlık Sistemi –II – Burhan Kuzu

Presidential System for Turkey- II

Antikapitalist Zihniyet – Ludwig von Mises

Anti-Capitalistic Mentality

Sâdık Rıfat Paşa ve Avrupa’nın Ahvâline Dâir Risalesi – Mehmet Seyitdanlıoğlu

Sadık Rıfat Pasha and His Epistle about the Situation of Europe

Demokrasi, Laiklik, Resmi İdeoloji Üstüne – Rasim Toprak

On ‘Democracy, Laicism, and Official Ideology