Liberal Düşünce Sayı 99 – Editörden

14 Ekim 2020

Çağdaş Türk şiirinin ikinci yeni akımının öncülerinden olan Turgut Uyar bugünlerde yaşadığımız sıkıntıları hissederek yazmış gibidir.

       Herkesin
       Bir umudu vardır,
       Bir savaşı,
       Bir kaybedişi,
       Bir acısı,
       Bir yalnızlığı,
       Bir hüznü…
       Çünkü herkesin bir gideni vardır,
       İçinden bir türlü uğurlayamadığı…

Nitekim ölümcül virüsün neden olduğu parçalanmışlık duygusu zihinleri meşgul etmeye devam etmektedir. Ekonomik faaliyetler, işsizlik kaygısı, içerde kalma korkusu gibi olumsuz duyguları aşmak için umudu yükseltmek, yaşanmakta olan küresel pandemi tehdidiyle başa çıkmanın yolu olarak görünmektedir. Bu amaca matuf olmak üzere okumaya, anlamaya ve yazmaya devam ediyoruz. Yaşanan sorunların bundan ibaret olmadığı, insan hakları ihlallerinin yoğun olarak yaşanmaya devam ettiği bir dönemdeyiz.

Artık biliyoruz ki hak ihlâlleri, hukukun hiçe sayılması, mülkiyet haklarının ihlâli gibi sorunlar Doğu’ya has değil, Batı’nın da yaşadığı sıradan kötülük olarak karşımızda durmaktadır. ABD’de yaşanan George Floyd hadisesi hayat hakkının kolayca ve canlı olarak ihlâl edilebileceğini göstermiştir. Şüphesiz sonrasında ortaya konan tepkiler umudu diri tutmaktadır ancak bireyin maruz kalabildiği tehdidin büyüklüğünü de ifade etmektedir.

Pandeminin gölgesinde yaşanan tüm bu hadiseler, yapısal sorunlara işaret ettiği kadar bireysel hayatları da derinden etkilemekte, sosyal etkileşim için yeni formların ortaya çıkmasını sağlamaktadır.

Özellikle örgün eğitim konusunda yaşanan sorunlar global niteliği haiz, bireyleri, aileleri ve okul olgusunu yeniden yorumlamayı gerektirmektedir. Yüz yüze alınan tüm hizmetler bu bakımdan teknolojik imkânlar da kullanılarak yeni tarzda sunulmaktadır. Şüphesiz anılan yeni durum sorunlar kadar kolaylıklar da sunmaktadır.

Nitekim, sosyal bilimlerde önemli bir boşluğu dolduran Liberal Düşünce dergisinin mevcut sayısı zengin içeriğiyle fikir dünyasının dikkatine sunulmuştur.

Oldukça nitelikli ve çok boyutlu yazıların yer aldığı bu sayıda; göçten maliye politikalarına, siyasal düşünceden dış politikaya kadar geniş spektrumda bilimsel makaleler yer almaktadır. Küresel ölçekte olduğu kadar, Türkiye’de yaşanan sorunları, olayları ve gelişmeleri farklı açılardan değerlendiren yazıların yer aldığı bu sayı yeni ufuklara yol açabilecek niteliktedir.

Son yıllarda yaşanan ve yaşanması muhtemel siyasal, iktisadi ve sosyal sorunların temel bir sağlık sorunu gölgesinde yeniden yorumlanması gerektiği açık bir husus olarak durmaktadır. Ulusal ve uluslararası düzeyde yaşanan gelişmelerin yarattığı sorunlar, yeni çözüm denemelerine de sahne olmaktadır. Bu çerçevede yaşanan ve zaman zaman Türkiye’yi de sıkıştıran çıkar çatışmaları, zorunlu göç, Akdeniz ve Ortadoğu’da ortaya çıkan yeni kriz ve imkânlar güç mücadelesi bağlamında salim değerlendirmeler gerektirmektedir.

Liberal Düşünce’nin mevcut sayısında yer alan yazılar, mezkûr sorun ve gelişmeleri daha iyi anlamak için imkân sunmaktadır. Türkçe ve İngilizce olarak yazılan ve önemli değerlendirmelerden sonra yayınlanması kabul gören bu yazıların bilimsel değeri oldukça yüksektir.

Bilginin üretilmesi, hizmetlerin sunulması, yaşanmakta olan çatışmaların yeniden değerlendirilmesi gibi hususlarda anlamlı duyarlılıkların ortaya çıktığı; olgudan değere ya da ahlâkî tutumun önemine yönelik olarak altı çizilen yenilenmekte olan perspektifin daha da gelişmesi ve kadim değerlerin hürriyeti esas alan bakışla yeniden yorumlanması umuduyla iyi okumalar diliyorum.

Alim Yılmaz
Editör