Piyasa Dergisi, Sayı 12, Güz 2004

17 Ağustos 2017

İçindekiler:

Küreselleşme mi, Küreselleştirme mi? – Mustafa Acar

[Is it Globalization or Globalizing?

Küreselleşme Kavramı Üzerine Bir Deneme – Oğul Zengingönül

[Essay on the Notion of Globalization]

Küreselleşme ve Ulusların Rekabet Gücünün Yeni Anahtar Faktörleri – Birol Mercan

[Competitive Power of Globalization and Nation’s New Key Factors]

Küreselleşme: Büyük Hayâl Kırıklığı mı? – Enrico Colombato

[Globalization: Is a Huge Disappoinment?]

Hakiki Anlamda Yaratıcı Yıkım – Tyler Cowen

[Creative Destruction]

İki Ticaret Mantığı Tarafından Tasarlanmış Küreselleşme – James Buchanan, Yong J. Yoon

Planned Globalization by two Logic of Commerce

Ticarî Dışa Açıklık, Çin Faktörü ve Deflasyon – Rasim Yılmauz, Cüneyt Koyuncu

Open Economy, Factor of China and Deflation

Artan Oranlı Gelir Vergisine Karşı Düz Oranlı Gelir Vergisi – Ekrem Karayılmazlar

Adam Smith: Sistem Kurucusu – Robert B. Ekelund, Jr., Robert F Hebert

Adam Smith: Founder of System

Milletlerin Zenginliğinde Ahlâk Zenginliği: Smith’in Piyasa ve Ahlâk Anlayışı Üzerine – Ekrem Erdem, Fahri Şeker

Ahlâkî Sermaye ve Ticarî Toplum – Suri Ratnapala

Morality Capital and Commercial Society

Kapitalizmin Ahlâkı – Norman Barry

The Morelity of Capitalism

“Firmanın Doğası” Üzerine – Can Madenci

Firmanın Doğası – Ronald H. Coase

İnsanlar Neden Ticaret Yapar? – Carl Menger

Why Do People the Commerce?

Bendeniz Kurşunkalem – Leonard Read

I am the Pencil

Nureddin Daş ile Girişimcilik ve Devletçilik Üzerine – Atilla Yayla

On Entrepreneur and Statism with Nureddin Das

Mülkiyet Hakkı ve Temelleri Üzerine – Ekmel Tezel

On The Right and Based of Property

Mülkiyet Bir İnsan Hakkı mıdır? – Ali Rıza Çoban

Property is a Right of Human?

Denk Ticaret Safsatası – Frederic Bastiat