Liberal Düşünce Sayı 90

6 Temmuz 2018

İçindekiler

Editörden

MAKALELER – ARTICLES

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Milletvekili Seçim Sistemi Önerileri – Adnan Küçük & Yasin Aydoğdu
[Electoral System Proposals for Parliamentary Elections in Presidential Government]

Erken Dönem Cumhuriyet’te Ahmet Ağaoğlu’nun Kemalizm’i Liberal Perspektiften Yorumlama Çalışmaları – Salih Zeki Haklı
[The Efforts of Liberal Interpretation of Kemalism by Ahmet Agaoglu in the Early Republican Period of Turkey]

Başörtülü Kadının Ne Kadar “Kapalı” Olduğunun Sorunsallaştırılması Üzerine – Gülsen Kaya Osmanbaşoğlu
[On the Problematization of to What Extent a Headscarved Woman is “Veiled”]

15 Temmuz Askeri Darbe Girişiminin Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerine Etkisi – M. Zeki Duman
[Effect of 15 July Military Coup Attempt on Turkey-European Union Relations]

Locke and Hume on Property: A Comparative Study – Dilyara Azizova

Social Justice in Islam and in the Political Philosophy of John Rawls – Elshad Assadullayev

RAPOR

Ekonomi Temelli Ayrımcılık ve Önyargı Karşıtı Argümantasyona Katkı: “Suriyeli Sığınmacılar ve Türkiye Ekonomisi” Raporu – Bekir Berat Özipek

ÇEVİRİ

Friedrich Hayek’in Darwinci Muhafazakârlığı – Larry Arnhart