Liberal Düşünce Sayı 9, Kış, 1998: Başörtüsü, Anayasa Mahkemesi ve İnsan Hakları

29 Mart 2017

Liberal Düşünce’nin üçüncü cildinin ilk sayısı da, zengin bir muhteva ile elinizde. Birbirnden ilginç yazılarla dolu “Kış 98” sayısının iki ana konusu var: İlki Anayasa Mahkemesi’nin iki kararı ile bu kararlar etrafında yapılan tartışmalar; ikincisi ise evlilik, boşanma ve aile içi ilişkiler. İlk yazımız anayasa hukuku profesörü Mustafa Erdoğan ‘ın “Anayasa Mahkemesi’nin Başörtüsü Kararı” ile ilgili. Aslında bu yazı ilk defa yaklaşık on yıl önce yayınlandı. Devamını oku..

İçindekiler:

Anayasa Mahkemesi Nasıl Karar Veriyor: Başörtüsü Kararı – Mustafa Erdoğan

How does the Constitutional Court decide? The Headscarf Decision

Refah Partisi’nin Kapatılması Karan Üzerine Hukuki Bir İnceleme – M. Sinan Başaran

A Legal Review on the Decision of Closing the Welfare Party

Strasbourg’lu Yargıçlar Mutlaka Gülümseyecek – Kürşat Bumin

Judges in Strasbourg Will Definitely Smile

Oluşum Halinde Bir Norm Olarak Demokrasi ve Uluslararası Hukuk İlişkisi – Berdal Aral

Relationship between Democracy and International Law as a Norm in Formation

Evlilik ve Boşanmada Adalet ve Özgürlük – Norman Barry

Justice and Freedom in Marriage and Divorce

Kadının Cinsel İradesinin Eşine Karşı Korunması: Irza Geçme Suçu – Vahit Bıçak

Protection of the Sexual Will of Women Against her Partner: The Crime of Rape-*

Batı’da ve Türkiye’de Sivil Toplum: Gelişim Süreci – Hasan Tunç

Civil Society in the West and Turkey: Development Process

Yeni Bilgi Teknolojisi ve Refah: Değişen İş Dünyası – James T. Bennett

New Information Technology and Prosperity: The Changing Business World

Muhafazakâr Parti’nin Dönüşümü: Thatcherizm ve Yeni Sağ – Ahmet Helvacı, M.Turgut Demirtepe

The Transformation of the Conservative Party: Thatcherism and the New Right

İnsan Hakları, İnsanî Yardım ve Dış Politika – İhsan D. Dağı

Human Rights, Humanitarian Aid, and Foreign Policy

Uluslararası Hukuk Bağlamında İnsan Hakları ve AGİK Süreci – Zeynep Dağı

Human Rights and ESCO Process in the Context of International Law