Liberal Düşünce Sayı 86

16 Ağustos 2017

İçindekiler

Takdim

MAKALELER/ARTICLES

Demokrasinin Liberteryen Eleştirisinin Eleştirisi: Caplan ve Brennan Örneği – Buğra Kalkan
[The Critique of Libertarian Criticism of Democracy: Caplan and Brennan Cases]

Türkiye’nin 2002 Sonrası Büyük Moderasyonu – Ünsal Çetin
[Turkey’s Great Moderation After 2002]

Anayasa, Değişim ve Türkiye  – Alim Yılmaz
[Constitution, Transition and Turkey]

Hukukun Hâkim Kılınmasının Bir Gereği Olarak İdarî Şeffaflık ve Bilgi Edinme Hürriyeti – Adnan Küçük
[Administrative Transparency and the Liberty to Obtain Information as Requirements to Make Rule of Law Supreme]

Türkiye’nin Görsel-İşitsel Medya Politikası  – Davut Dursun
[The Audiovisual Media Policy of Turkey]

Türkiye’de Yaşayan Suriyeli Çocukların Eğitim Sorunu ve Çözüm Önerileri – Faik Tanrıkulu
[Education Problem of the Syrian Children Living in Turkey and Solution Proposals]

Avrupa Aşırı Sağının Görünüş Şekilleri: Almanya Örneği – Muhterem Dilbirliği
[Reflecting Forms of the Extreme Right in Europe: Example of Germany]

ÇEVİRİ

Devrimin Soytarı Prensi: Yeni Bir Tür Solcu Düşünür Slavoj Žižek Üzerine – Roger Scruton

YORUM

Gıda Güvenliği: Aykırı Bir Bakış – Atilla Yayla

Kitap Değerlendirmesi: Çevrenin Korunmasında Mülkiyet Haklarının Rolü: Eko-nomi, Richard L. Stroup – Mesut Koçak