Liberal Düşünce Sayı 73-74, Kış- Bahar 2014: Türkiye’nin Demokratikleşmesi ve Alevi Talepleri

4 Nisan 2017

Türkiye, son yıllarda, hemen her alanda geçmişiyle yüzleşme anlamına gelecek adımlar attı. Ama bu açıdan en yavaş mesafe alınan konu başlıklarından biri, Alevilerin sorunları oldu Bu sayımıza, LDT tarafından yapılan Alevî Çalıştayı’nın sonuç raporu niteliğinde kaleme alınan metne yer vererek baş- lıyoruz. İlk yazı, Bekir Berat Özipek’e ait. Özipek, önce, bütün inanç grupları için özgürlükçü bir çerçevenin nasıl oluşturulabileceğini ortaya koymakta, sonra da Diyanet İşleri Başkanlığı ekseninde bir dizi yanlışı, liberal bir perspektiften eleştiriye tabi tutmakta, en sonunda, Alevi sorununun çözümünün, evrensel anlamıyla din ve vicdan özgürlüğünü garanti altına alan bir hukukî ve siyasi çerçevenin tesisiyle mümkün olacağını belirtmektedir. Devamını oku..

İçindekiler:

Türkiye’nin Demokratikleşmesi ve Alevi Talepleri Tespit ve Öneri Raporu

Temel Sorun ve Talep Alanları – Bekir Berat Özipek

Cemevi Neyi Temsil Ediyor? – Rıza Yıldırım

Demokratikleşme ve Alevi Talepleri Açısından

Din Dersleri ve Özel Eğitim – Hasan Yücel Başdemir

Çalıştaylar, Rapor, Mevcut Durum ve Pratik Öneriler – Şenol Kaluç

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Aleviler Arasındaki Meseleye Liberal Bir Bakış – Bayram Koca

Sekülerleşmenin Hızlandırıcısı Olarak Kapitalizm – Volkan Ertit

İslam ve Avusturyan İktisadın Ortaçağa Ait Öncüleri – Imad-ad-Dean Ahmad

İslam Tarihinde Neden Özgün Bir Siyasi Düşünce Gelişemedi? – Hasan Yücel Başdemir

Daha fazla Keynes’e İhtiyacımız Var mı? – Frank Shostak

Amerikan Aydınlanması: Bir Giriş Denemesi – Mümin Köktaş

İfade Hürriyeti Nedir, Ne Değildir? – Atilla Yayla

30 Mart 2014 Seçimleri Üzerine Birkaç Not – Yusuf Şahin

Ya Müdahale ya da Müdahale – Ünsal Çetin