Liberal Düşünce Sayı 7, Yaz 1997: Postmodernist Önermeler ve Küreselleşme

29 Mart 2017

 

 

Liberal Düşünce’nin “Yaz 97” sayısı, Türkiye’nin sıcak siyasi ve sosyal gündemini serinkanlı bir şekilde değerlendirilmesine katkıda bulunabilecek zenginlikteki içeriğiyle işte elinizde. Bu sayının ilk yazısı yaklaşık bir yıldır Amerika’da bulunduğu için okurlarından uzak kalan bir yazara ait: Atilla Yayla’ya. Yayla’nın Türkiye’ye döner dönmez -neredeyse ayağının tozunu bile silmeden- kaleme aldığı “Dini Cemaatler, Demokrasi ve Eğitim: Amish Cemaati Örneği” başlıklı bu yazısının, gerek özelde, zorunlu temel eğitimin kesintisiz sekiz yıl olarak kanunlaşmasıyla noktalanan süreci şekillendiren yaklaşımdaki ve tartışmalardaki, gerekse genel olarak egemen laiklik anlayışımızdaki gediklerin daha belirgin bir şekilde farkedilmesine yardımcı olması bakımından son derece ufuk açıcı ve önemli olduğunu düşünüyoruz. Devamını oku.. 

 

 

İçindekiler:

Dini Cemaatler, Demokrasi ve Eğitim: Amish Cemaati Örneği – Atilla Yayla

Religious Communities, Democracy, and Education: The Example of the Amish Community

Politik Meşruiyet, Liberal Tarafsızlık ve Türkiye – Melih Yürüşen

Political Legitimacy, Liberal Neutrality and Turkey

“Post-Modernist Önermeler” Anlamlı ya da Önemli mi? – Yahya S. Tezel

Are “Post-Modernist Propositions” Meaningful or Important?

Liberalizm ve Eğitim – Gerald L. Gutek

Liberalism and Education

Klasik Liberalizmde Birey, Topluluk ve Toplum – Mustafa Erdoğan

Individual, Community, and Society in Classical Liberalism

19. Yüzyıl Osmanlı Çağdaşlaşmasında Politikanın Yeri – Osman Okyar

The Role of Politics in 19th Century Ottoman Modernisation

Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Uluslararası İlişkiler: Küreselleşme Perspektifi – Ramazan Gözen

International Relations in the Post-Cold War Era: Globalization Perspective

Hüseyin Avni Ulaş ve Birinci Mecliste Demokrasi Mücadelesi – İhsan Çolak

Hüseyin Avni Ulaş and the Struggle for Democracy in the First Assembly

Romantizm ve Liberalizm – Hasan Öztürk

Romance and Liberalism

Kuruculuğun Hataları – F. A. Hayek

The Errors of Constructivism