Liberal Düşünce Sayı 69-70, Kış- Bahar 2013: Liberalizm ve…

4 Nisan 2017

Değerli Özgürlük Okurları, Liberal Düşünce’nin Kış ve Bahar 2013 sayıları ile karşınızdayız. İki sayıyı birleştirmiş olmamız nedeniyle de oldukça yoğun bir sayı elinizde. Bu sayımızda başlıca üç ana başlık etrafında yazılarımız toplanmış durumda. Bu ana başlıklar, Liberalizm ve İslâm; Liberaller ve Muhafazakârlar ve Liberalizm ve Demokrasi. Liberalizm ve İslâmın arasındaki ilişkinin mahiyetini anlamak çeşitli açılardan önem taşımaktadır. Eğer bu iki olgunun uyumu söz konusu değilse, 1– liberalizmin hâkim olduğu düşünülen Batı dünyasında yaşamakta olan Müslümanların hayatlarının sorunlu geçmesi, 2– İslâmın baskın olduğu toplumlarda liberal değer ve ilkelerin benimsenme ve uygulanma şansının yok denecek denli az olması beklenebilir. Devamını oku..

İçindekiler:

Liberalizm ve İslâm

İslâm-Liberalizm İlişkisi: Mustafa Erdoğan Üzerinden Bir Değerlendirme – Aytekin Özel

İslâmizm, Dinperestlik ve İnsanlık Durumu – Bilal Sambur

İslâm ve Özgürlük: Negatifçi ve Pozitifçi Yaklaşımlar – H. Yücel Başdemir

İslâm, Çoğulculuk ve AKP İktidarı – Mustafa Erdoğan

İslâm’da Kapitalizmin Doğuşu – Benedikt Koehler

İslâm’ın Serbest Piyasa Mirası – Chris Berg ve Andrew Kemp

İslâm’da Modernleşme, 1839-1939 Üzerine Notlar – Tanel Demirel

Liberaller ve Muhafazakârlar

Siyasî Hayatın Huzursuz Kuzenleri: Liberaller ve Muhafazakârlar – Bengül Güngörmez

Muhafazakârlık ve Liberteryenizm İlişkisi: Füzyon’a Hayır Simbiyoza Evet – Hayrettin Özler

“Konservatif Liberalizm”: Bir Türkiye İronisi – Gülsen Kaya

Liberalizm ve Demokrasi

Demokrasinin Performans İmkânı Olarak Çoğulculuk (2): Anthony H. Birch’te Siyasal Plüralizm – Hüseyin Bal

Hayırseverliksiz Merhamet, Hürriyetsiz Özgürlük: Jean Jacques Rousseau’nun Siyasal Fantezileri – Max Hocutt

Aristokratik Liberalizmde Modern Devlet ve Demokratik Toplum – Devrim Özkan

Yargısal Aktivizmin Kavramsal Analizi – Serdar Korucu

Çağdaş Liberalizmde Yeni Yol Ayrımı: Anarko Kapitalist Liberalizme Karşı Minimal Devletçi Liberalizm – Ahmet Taner

Liberalizmin Kalbine Yolculuk – Bedri Gencer