Liberal Düşünce Sayı 65, Kış 2012: Şikago İktisat Okulu

4 Nisan 2017

Hiç düşündünüz mü, neden Platon’dan bu yana entelektüeller piyasa ekonomisine kara çalmaktadır? Onların böyle yapmak için öne sürdükleri gerekçeler ne kadar sağlamdır? Yüzyılların tekrar eden tecrübelerine ve klâsik liberal geleneğin iktisatçılarınca sunulan eserlere rağmen, piyasa ekonomisi denen şeyin ne olup ne olmadığını anlamakta niçin bu kadar başarısızlar? Ve onun işleyişini ve sonuçlarını anladıklarında ise müşkülpesent saldırı oklarını kullanmak için neden böylesine gayret gösterirler? Planladığımız vakitten biraz geç olsa da, Liberal Düşünce derginiz, “Şikago İktisat Okulu, Yeni Entelektüelin Hazinesi” özel sayısında, bu sorulara doyurucu bazı cevaplar verme iddiasıyla karşınızda. Devamını oku..

İçindekiler:

Enflasyon ve İşsizlik – Milton Friedman

Milton Friedman’ın İktisat Bilimine Katkıları – Robert L. Hetzel

Bir Parasal Tarih Üstüne Düşünceler – Milton Friedman

Bir Parasal Tarih Neden Bu Kadar Uzun Ömürlü Oldu – Anna J. Schwartz

Milton Friedman Çağı – Andrei Shleifer

İktisat Biliminin Süreci ve İlerlemesi – George J. Stigler

Kayıtsızlığa Karşı Savaş: Bilimin İktisadı Üzerine George Stigler – Arthur M. Diamond, Jr.

Entelektüel ve Piyasa – George J. Stigler

2008 Finansal Piyasa Krizinin Kökenleri – Anna J. Schwartz

Finansal Kriz Üstüne Düşünceler – Allan H. Meltzer

Para Politikasının Sınırları – James A. Dorn

Milton Friedman ve Para Tekeline Karşı Gerekçe – George A. Selgin

Sosyal Çatışmanın Politik İktisadı, ya da Soygunistan’da Garaz – Dwight R. Lee

Demokrat Parti Dönemi İktisat Politikalarına Yeni Bir Yaklaşım – Ümit Çalık

Adam Smith (Görünmez) Elini Açığa Çıkarıyor – Mark Skousen

Commare N’Ciuzza ve Tefeci – James L. Doti