Liberal Düşünce Sayı 64, Güz 2011: Amerikan Liberalizmi vs. Klasik Liberalizm

4 Nisan 2017

Elinizde Liberal Düşünce’nin 2011 yılının son sayısı yer alıyor. Bu sayı esas itibariyle, Amerikan liberalizminin, liberalizm olup olmadığını tartışan yazılardan oluşuyor. “İlliberal Liberteryenler: Liberteryen Niçin Liberal Bir Görüş Değildir” başlıklı ilk yazı, Samuel Freeman’a ait. Bu yazısında Freeman, liberalizm etiketini kullanan ama gerçekte liberalizm olmadığına inandığı liberteryenizm üzerinden kendisinin sahici liberalizm olarak kabul ettiği Amerikan liberalizmini açıklamaya ve haklılaştırmaya çalışmaktadır. İkinci yazıda Atilla Yayla, “Amerikan Liberalizmi Ne Kadar Liberal?” sorusuyla buna, Hume-Smith-Menger-Hayek geleneğine bağlı klâsik liberal bakış açısından hareketle, cevap vermektedir. Yayla, Amerikan liberalizminin, klâsik liberallerin kapıdan kovdukları devlet despotizmini güler yüzlü ve nazik otoriteryenizm olarak parça parça bacadan içeri sokma potansiyeli taşıdığına dikkat çekmektedir. Devamını oku..

İçindekiler:

İlliberal Liberteryenler:Liberteryenizm Niçin Liberal Bir Görüş Değildir? –  Samuel Freeman

Klâsik Liberalizmin Yükselmesi, Çökmesi ve Rönesansı – Ralph Raico

Amerikan Liberalizmi Ne Kadar Liberal? – Atilla Yayla

Klasik Liberalizm Nedir? – Ralph Raico

Klasik Liberalizm – David Conway

Smith’ten Menger’e ve Hayek’e: Kendiliğinden Doğan Düzen Geleneğinde Liberalizm – Steven Horwitz

Liberteryenizme Tarihî ve Güncel Açıdan Kısa Bir Bakış – Stephen Davies

Refahçı Liberallerin Liberteryenizm Eleştirisi – Colin Bird

Kuvvetler Ayrılığı: Bir İndirgeme ve Dönüşüm – İrfan Çelik

Patrimonyalizm Kavramına Eleştirel Bir Yaklaşım – Necmettin Doğan

Çin Ekonomisi (Mao ve Mao Sonrası Dönem) – Ümit Çalık