Liberal Düşünce Sayı 63, Yaz 2011: Kabuğunu Kırmaya Çalışan Bir Ülke: Türkiye

3 Nisan 2017

Liberal Düşünce, yeni bir sayıyla okuyucularının karşısına çıkıyor. Bu sayıdaki makaleler, iki grup içinde toplanabiliyor. Birinci grupta, bir kısmı liberal demokrasi, hoşgörü ve lâiklik gibi konular üzerine eğilen bir kısmı da bu kavramların ışığında anlaşılabilecek Türkiye’nin temel sorunlarına dikkat çeken makaleler yer alıyor. Bilâl Sambur, “Din Özgürlüğü, Çoğulculuk ve Liberal Demokrasi” başlıklı yazısında, din özgürlüğünün önemine, farklı dinleri seçmenin insan açısından taşıdığı değere dikkat çekiyor ve din özgürlüğü bakımından çoğulculuğun ancak liberal demokrasilerde mümkün olabileceğine işaret ediyor. Din özgürlüğü denilince akla ilk olarak, farklı dinler arasındaki ilişkilerin nasıl kurgulanacağı sorusu gelmektedir. Devamını oku..

İçindekiler:

Din Özgürlüğü, Çoğulculuk ve Liberal Demokrasi – Bilal Sambur

Hoşgörü Üzerine Bir Kıyaslama: John Locke ve Jean-Jacques Rousseau – Arda Akçiçek

Fransız Laikliğinde Yeni Evre: Katı-Laisizmden İslâm Karşıtlığına Laikliğin Fransa’daki Evrimi – Ömer Çaha

Din Dersleri ve Alevîliğin Aktarılması – Hasan Yücel Başdemir

Alevî Sorunu: İmkânlar ve Engeller – Bekir Berat Özipek

“Alevi Çalıştayları Nihai Raporu” Üzerine Bir Değerlendirme – Şenol Kaluç

Türkiye’nin Genel Geçmez Sorunları – Harun Kaban

Salt Korkular Üzerine Sözleşme Yöntemiyle Demokratik Bir Anayasa İnşa Edilemez – Adnan Küçük

Kürt Meselesi’nin Çözümünde Anadilin Eğitimde Kullanılmasını Konuşmak – Fazıl Hüsnü Erdem

Anayasa Değişikliklerine Dâir Kanunların Yargısal Denetimine Eleştirel Bir Bakış – Ömer Keskinsoy

Klasik Dönem Sosyolojinin Politik Muhtevası ve Bunun Nedenleri – Hasan Şen

Türkiye’nin Liberal Geleceği – Atilla Yayla

Ricardo ve Serbest Ticaret Üzerine – Richard C. B. Johnsson

Türkiye’de Meslek Odaları: Oligarşinin Merkez Üsleri – Ömer Çaha

Türkiye’de Meslek Kuruluşları: Özgürlük mü Kısıtlama mı? – Halit Hakan Ediğ

İskoç Aydınlanması ve Amerika – Mümin Köktaş