Liberal Düşünce Sayı 61-62, Kış- Bahar 2011: Birey ve Devlet Üzerine Yeniden Düşünmek

3 Nisan 2017

Yeni bir Liberal Düşünce sayısıyla daha okuyucularımızın karşısına çıkıyoruz. Bu sayı, dergi olarak, 15 yılı bitirdiğimiz anlamına geliyor. İstatistiksel olarak yeni bir değerlendirme dilimine girmiş oluyoruz. Bu sayı, Atilla Yayla’nın “Marksizm Niçin Hâlâ Popüler?” başlıklı yazısıyla başlıyor. Marksizm, insanlığa sunduğu idealler bakımından oldukça çekici belki, ama bu ideallere nasıl ulaşılacağı sorusu da en az idealler kadar önemli aslında. Yayla bize, teorik olarak çürütülmesine ve tarihî olarak hayat tarafından yalanlanmasına rağmen Marksizm’in niçin bu kadar rağbet gördüğünü anlamaya dönük bir rehber sunuyor. Ayrıca, Marksizm’in popülerliğini yitirmesi durumunda bile sorunun bitmediğine; daha özgürlükçü fikriyatın performansının düşüklüğünün, Marksizm’in yerini Marksizm benzeri yeni totaliter ideolojilerin almasını beraberinde getireceğine işaret ediyor. Devamını oku..

İçindekiler:

Marksizm Niçin Hâlâ Popüler? – Atilla Yayla

“Aydınlık Bir Adam: Korkut Boratav” Üzerine Bir Değinme – Tanel Demirel

Demokrasi Teorisine Geri Dönüş – Giovanni Sartori

Demokratik Devletin Gerekleri ve Türkiye – Efe Baştürk

Karşılaştırmalı Bir Perspektiften Anayasalar ve Temsil Ettikleri Değerler – Serdar Gülener

Osmanlı Modernleşmesi, Fransız İhtilali ve Ahmed Şuayb Örneği – Atila Doğan

Cemevleri-Dedelerin Statüsü ve AB Ülkelerindeki Uygulamalar – Bilal Sambur

Topluluk, İktidar İlişkileri, Birey ve Müzakereci Demokrasi – Ahmet Kemal Bayram

Pierre Bourdieu Sosyolojisinde “Habitus”, “Sermaye” ve “Alan” Üzerine – Adem Palabıyık

Türkiye’de Partilerin Oy Toplama Stratejisi ve Seçmen Davranışına Etkisi:2009 Yerel Seçimleri İstanbul Örneği – Ömer Çaha ve Michelangelo Guida

Zayıf Bağlar, Girişimcilik ve Muhteşem Toplum: Ekonomik Gelişmenin Anahtarı – Sandy Ikeda

Yükseköğretimin Finansmanı: Son On Yılda Görülen Değişiklikler – Thierry Chevaillier ve Jean – Claude Eicher

Özelleştirme Sonrası Türk Telekom – Mehmet Tunçer