Liberal Düşünce Sayı 6, Bahar 1997: Özgür Toplum, Türkiye’de Demokrasi ve Çeşitlilik

29 Mart 2017

 

Liberal Düşünce’nin ‘Bahar 97’ sayısı biraz gecikmeli olarak elinizde. Bunun nedeni bu yıl mevsimlerdeki kaymayı takip ediyor olmamız değil elbette. Liberal Düşünce Topluluğu’nun Friedrich Naumann Vakfı’yla birlikte 17-18 Mayıs tarihinde İzmir’de düzenlediği “Post-modernizm, Post-komünizm ve Liberalizmin Geleceği” başlıklı sempozyumuyla ilgili hazırlıkların ve çalışmaların bütün Mayıs ayı programımızı etkilemiş olması. Konunun, bu gecikmenin yarattığı sıkıntıyı telafi eden ve bizi mutlu kılan tarafı, sempozyumda sunulan tebliğlerin önümüzdeki yaz sayımızdan itibaren Liberal Düşünce’de yayınlamaya başladığımız zaman okurların hemen farkedebilecekleri gibi, son derece önemli problematikleri işleyerek tartışmaya açmış olmaları. Devamını oku..

 

 

İçindekiler:

Özgür Toplumun Amaçlan – Vural Fuat Savaş

Aims of the Free Society

Ekonomik Demokratikleşme: Piyasa Ekonomisine Geçiş ve Anayasal İktisat – Güneri Akalın

Economic Democratization: Transition to Market Economy and Constitutional Economics

Hayek ve Sol – Andrew Gamble

Hayek and Left

Türkiye’de Demokrasi ve Sivil Toplum – Ali Yaşar Sarıbay

Democracy and Civil Society in Turkey

Çeşitlilik, Çoğulculuk ve Rekabetçi Federalizm –  Mustafa Erdoğan

Diversity, Pluralism, and Competitive Federalism

Social Justice Isn’t Any Kind of Justice – Antony Flew

Sosyal Adalet Adaletin bir Türü Değildir

Serbest Seçimler, Partiler ve Siyaset: Yeniden Yapılan(dır)ma Kriz ve Parçalanma – Esat Öz

Free Elections, Parties, and Politics: Restructuring Crisis and Fragmentation

Bölgelerin Olası Makroekonomik Etkileri ve Düşündürdükleri – Aykut Kibritçioğlu

Possible Macroeconomic Effects and Suggestions of Regions

Beethoven, Çağdaşlık, Laiklik, İslamcılık, Osmanlıcılık Hakkında – Kazım Berzeg

About Beethoven, Modernity, Laisicm, Islamism, Ottomanism

Demokrasi İçin Gerekli ve Yeterli Koşullar – Cüneyt Ülsever

Necessary and Adequate Conditions for Democracy

Osmanlı Ahrar Fırkası: Programı, İçtüzüğü, Beyannameleri – Mehmet Seyitdanlıoğlu

Ottoman Ahrar Party: Program, Bylaws, Declarations

İnsan Hakları ve İslam – Ahmet Arslan

Human Rights and Islam